Boys Over Flowers

Tên khác: Con Nhà Giàu, Hana Yori Dango

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , Live Action , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 183 - Đang tiến hànhMakino Tsukushi là con nhà nghèo nhưng lại vào học ở Học viện Eitoku – ngôi trường dành cho con nhà giàu. Một lần, cô đụng độ với Doumyouji Tsukasa – thủ lĩnh của nhóm F4 gồm 4 tên con trai nhà giàu nhất trường, thế lực nhất trường, được hâm mộ nhất trường và đứng đầu cả trường. Thế là tủ đồ của Tsukushi bị dán thẻ đỏ của F4 đồng nghĩa với việc bị cả trường tẩy chay, xa lánh. Thế nhưng cô đã dũng cảm thách thức lại F4 và kể từ đó câu chuyện lãng mạn, kịch tính và đầy cuốn hút bắt đầu.


Boys Over Flowers manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Boys Over Flowers 183 13.01.2016 Boys Over Flowers 182 10.01.2016 Boys Over Flowers 181 7.01.2016 Boys Over Flowers 180 7.01.2016 Boys Over Flowers 179 3.01.2016 Boys Over Flowers 178 2.01.2016 Boys Over Flowers 177 2.01.2016 Boys Over Flowers 176 KI DR 31.12.2015 Boys Over Flowers 175 KI DR 23.11.2014 Boys Over Flowers 174 KI DR 2.09.2014 Boys Over Flowers 173 KI DR 2.09.2014 Boys Over Flowers 172 blogtruyen.com 31.07.2014 Boys Over Flowers 171 blogtruyen.com 31.07.2014 Boys Over Flowers 170 blogtruyen.com 7.06.2014 Boys Over Flowers 169 blogtruyen.com 7.06.2014 Boys Over Flowers 168 blogtruyen.com 7.06.2014 Boys Over Flowers 167 blogtruyen.com 7.06.2014 Boys Over Flowers 166 Twins 31.05.2014 Boys Over Flowers 165 Twins 31.05.2014 Boys Over Flowers 164 Twins 31.05.2014 Boys Over Flowers 163 Twins 31.05.2014 Boys Over Flowers 162 Twins 31.05.2014 Boys Over Flowers 161 Twins 31.12.2013 Boys Over Flowers 160 Twins 26.12.2013 Boys Over Flowers 159 Twins 26.12.2013 Boys Over Flowers 158 Twins 16.12.2013 Boys Over Flowers 157 Twins 16.12.2013 Boys Over Flowers 156 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 155 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 154 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 153 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 152 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 151 Twins 24.10.2013 Boys Over Flowers 150 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 149 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 148 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 147 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 146 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 145 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 144 Twins 21.10.2013 Boys Over Flowers 143 Twins 20.10.2013 Boys Over Flowers 142 Twins 20.10.2013 Boys Over Flowers 141 Twins 20.10.2013 Boys Over Flowers 140 Twins 20.10.2013 Boys Over Flowers 139 Twins 20.10.2013 Boys Over Flowers 138 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 137 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 136 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 135 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 134 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 133 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 132 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 131 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 130 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 129 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 128 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 127 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 126 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 125 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 124 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 123 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 122 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 121 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 120 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 119 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 118 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 117 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 116 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 115 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 114 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 113 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 112 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 111 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 110 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 109 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 108 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 107 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 106 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 105 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 104 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 103 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 102 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 101 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 100 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 99 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 98 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 97 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 96 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 95 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 94 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 93 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 92 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 91 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 90 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 89 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 88 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 87 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 86 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 85 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 84 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 83 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 82 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 81 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 80 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 79 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 78 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 77 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 76 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 75 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 74 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 73 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 72 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 71 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 70 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 69 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 68 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 67 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 66 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 65 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 64 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 63 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 62 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 61 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 60 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 59 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 58 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 57 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 56 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 55 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 54 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 53 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 52 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 51 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 50 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 49 Twins 26.09.2013 Boys Over Flowers 48 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 47 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 46 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 45 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 44 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 43 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 42 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 41 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 40 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 39 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 38 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 37 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 36 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 35 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 34 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 33 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 32 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 31 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 30 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 29 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 28 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 27 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 26 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 25 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 24 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 23 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 22 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 21 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 20 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 19 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 18 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 17 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 16 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 15 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 14 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 13 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 12 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 11 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 10 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 9 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 8 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 7 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 6 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 5 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 4 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 3 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 2 acc.vn 26.09.2013 Boys Over Flowers 1 acc.vn 26.09.2013