Break Blade

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Mecha , Shounen .

Chương mới nhất: 88.5 - Đang tiến hànhĐứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.


Break Blade manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Break Blade 88.5 21.09.2017 Break Blade 88 25.07.2017 Break Blade 87 Lost Seraph 3.03.2017 Break Blade 86 23.02.2017 Break Blade 86 1.03.2017 Break Blade 85 Lost Seraph 3.11.2016 Break Blade 84 Lost Seraph 6.09.2016 Break Blade 83: Hợp lý Lost Seraph 9.05.2016 Break Blade 82 Lost Seraph 24.02.2016 Break Blade 81 Lost Seraph 23.01.2016 Break Blade 80 Lost Seraph 21.09.2015 Break Blade 79 Lost Seraph 1.10.2015 Break Blade 78 Lost Seraph 13.06.2015 Break Blade 77 Lost Seraph 11.06.2015 Break Blade 76 Lost Seraph 24.05.2015 Break Blade 75 Lost Seraph 18.05.2015 Break Blade 74 Lost Seraph 19.04.2015 Break Blade 73 Lost Seraph 17.04.2015 Break Blade 72 Lost Seraph 4.01.2015 Break Blade 71 Lost Seraph 5.06.2014 Break Blade 70 Lost Seraph 18.04.2014 Break Blade 69 Durandal 11.03.2014 Break Blade 68 Durandal 5.02.2014 Break Blade 67 25.05.2015 Break Blade 66 25.05.2015 Break Blade 65 25.05.2015 Break Blade 64 25.05.2015 Break Blade 63 25.05.2015 Break Blade 62 25.05.2015 Break Blade 61 25.05.2015 Break Blade 60 25.05.2015 Break Blade 59.5 25.05.2015 Break Blade 59 25.05.2015 Break Blade 58 25.05.2015 Break Blade 57 25.05.2015 Break Blade 56 25.05.2015 Break Blade 55 25.05.2015 Break Blade 54 25.05.2015 Break Blade 53 Durandal 4.11.2013 Break Blade 52 Durandal 3.11.2013 Break Blade 51 Durandal 1.11.2013 Break Blade 50.2 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 50.1 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 49 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 48 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 47 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 46 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 45 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 44 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 43 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 42 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 41 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 40 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 39 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 38 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 37 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 36 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 35 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 34 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 33 HộiĐẹpTrai 26.09.2013 Break Blade 32 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 31 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 30 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 29 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 28 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 27 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 26 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 25 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 24 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 23 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 22 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 21 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 20 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 19 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 18 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 17 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 16 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 15 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 14 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 13 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 12 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 11 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 10 Easycome.us 26.09.2013 Break Blade 9 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 8 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 7 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 6 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 5 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 4 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 3 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 2 PJ Break Blade 26.09.2013 Break Blade 1 PJ Break Blade 26.09.2013