Break Shot

Tên khác: Kì Thủ Bida Hoàng Phi Hồng

Tác giả: .

Thể loại: Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 143 - Đang tiến hànhMột cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Break Shot manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Break Shot 143 comicvn.net 6.07.2016 Break Shot 142 comicvn.net 13.08.2014 Break Shot 141 comicvn.net 13.08.2014 Break Shot 140 comicvn.net 11.08.2014 Break Shot 139 comicvn.net 11.08.2014 Break Shot 138 comicvn.net 6.08.2014 Break Shot 137 comicvn.net 4.03.2014 Break Shot 136 comicvn.net 3.03.2014 Break Shot 135 comicvn.net 27.02.2014 Break Shot 134 TM Team 26.09.2013 Break Shot 133 TM Team 26.09.2013 Break Shot 132 TM Team 26.09.2013 Break Shot 131 TM Team 26.09.2013 Break Shot 130 TM Team 26.09.2013 Break Shot 129 TM Team 26.09.2013 Break Shot 128 TM Team 26.09.2013 Break Shot 127 TM Team 26.09.2013 Break Shot 126 TM Team 26.09.2013 Break Shot 125 TM Team 26.09.2013 Break Shot 124 TM Team 26.09.2013 Break Shot 123 TM Team 26.09.2013 Break Shot 122 TM Team 26.09.2013 Break Shot 121 TM Team 26.09.2013 Break Shot 120 TM Team 26.09.2013 Break Shot 119 TM Team 26.09.2013 Break Shot 118 TM Team 26.09.2013 Break Shot 117 TM Team 26.09.2013 Break Shot 116 TM Team 26.09.2013 Break Shot 115 TM Team 26.09.2013 Break Shot 114 TM Team 26.09.2013 Break Shot 113 TM Team 26.09.2013 Break Shot 112 TM Team 26.09.2013 Break Shot 111 TM Team 26.09.2013 Break Shot 110 TM Team 26.09.2013 Break Shot 109 TM Team 26.09.2013 Break Shot 108 TM Team 26.09.2013 Break Shot 107 TM Team 26.09.2013 Break Shot 106 TM Team 26.09.2013 Break Shot 105 TM Team 26.09.2013 Break Shot 104 TM Team 26.09.2013 Break Shot 103 TM Team 26.09.2013 Break Shot 102 TM Team 26.09.2013 Break Shot 101 TM Team 26.09.2013 Break Shot 100 TM Team 26.09.2013 Break Shot 99 TM Team 26.09.2013 Break Shot 98 TM Team 26.09.2013 Break Shot 97 TM Team 26.09.2013 Break Shot 96 TM Team 26.09.2013 Break Shot 95 TM Team 26.09.2013 Break Shot 94 TM Team 26.09.2013 Break Shot 93 TM Team 26.09.2013 Break Shot 92 TM Team 26.09.2013 Break Shot 91 TM Team 26.09.2013 Break Shot 90 TM Team 26.09.2013 Break Shot 89 TM Team 26.09.2013 Break Shot 88 TM Team 26.09.2013 Break Shot 87 TM Team 26.09.2013 Break Shot 86 TM Team 26.09.2013 Break Shot 85 TM Team 26.09.2013 Break Shot 84 TM Team 26.09.2013 Break Shot 83 TM Team 26.09.2013 Break Shot 82 TM Team 26.09.2013 Break Shot 81 TM Team 26.09.2013 Break Shot 80 TM Team 26.09.2013 Break Shot 79 TM Team 26.09.2013 Break Shot 78 TM Team 26.09.2013 Break Shot 77 TM Team 26.09.2013 Break Shot 76 TM Team 26.09.2013 Break Shot 75 TM Team 26.09.2013 Break Shot 74 TM Team 26.09.2013 Break Shot 73 TM Team 26.09.2013 Break Shot 72 TM Team 26.09.2013 Break Shot 71 TM Team 26.09.2013 Break Shot 70 TM Team 26.09.2013 Break Shot 69 TM Team 26.09.2013 Break Shot 68 TM Team 26.09.2013 Break Shot 67 TM Team 26.09.2013 Break Shot 66 TM Team 26.09.2013 Break Shot 65 TM Team 26.09.2013 Break Shot 64 TM Team 26.09.2013 Break Shot 63 TM Team 26.09.2013 Break Shot 62 TM Team 26.09.2013 Break Shot 61 TM Team 26.09.2013 Break Shot 60 TM Team 26.09.2013 Break Shot 59 TM Team 26.09.2013 Break Shot 58 TM Team 26.09.2013 Break Shot 57 TM Team 26.09.2013 Break Shot 56 TM Team 26.09.2013 Break Shot 55 TM Team 26.09.2013 Break Shot 54 TM Team 26.09.2013 Break Shot 53 TM Team 26.09.2013 Break Shot 52 TM Team 26.09.2013 Break Shot 51 TM Team 26.09.2013 Break Shot 50 TM Team 26.09.2013 Break Shot 49 TM Team 26.09.2013 Break Shot 48 TM Team 26.09.2013 Break Shot 47 TM Team 26.09.2013 Break Shot 46 TM Team 26.09.2013 Break Shot 45 TM Team 26.09.2013 Break Shot 44 TM Team 26.09.2013 Break Shot 43 TM Team 26.09.2013 Break Shot 42 TM Team 26.09.2013 Break Shot 41 TM Team 26.09.2013 Break Shot 40 TM Team 26.09.2013 Break Shot 39 TM Team 26.09.2013 Break Shot 38 TM Team 26.09.2013 Break Shot 37 TM Team 26.09.2013 Break Shot 36 TM Team 26.09.2013 Break Shot 35 TM Team 26.09.2013 Break Shot 34 TM Team 26.09.2013 Break Shot 33 TM Team 26.09.2013 Break Shot 32 TM Team 26.09.2013 Break Shot 31 TM Team 26.09.2013 Break Shot 30 TM Team 26.09.2013 Break Shot 29 TM Team 26.09.2013 Break Shot 28 TM Team 26.09.2013 Break Shot 27 TM Team 26.09.2013 Break Shot 26 TM Team 26.09.2013 Break Shot 25 TM Team 26.09.2013 Break Shot 24 TM Team 26.09.2013 Break Shot 23 TM Team 26.09.2013 Break Shot 22 TM Team 26.09.2013 Break Shot 21 TM Team 26.09.2013 Break Shot 20 TM Team 26.09.2013 Break Shot 19 TM Team 26.09.2013 Break Shot 18 TM Team 26.09.2013 Break Shot 17 TM Team 26.09.2013 Break Shot 16 TM Team 26.09.2013 Break Shot 15 TM Team 26.09.2013 Break Shot 14 TM Team 26.09.2013 Break Shot 13 TM Team 26.09.2013 Break Shot 12 TM Team 26.09.2013 Break Shot 11 TM Team 26.09.2013 Break Shot 10 TM Team 26.09.2013 Break Shot 9 TM Team 26.09.2013 Break Shot 8 4rumtruyen.com 26.09.2013 Break Shot 7 4rumtruyen.com 26.09.2013 Break Shot 6 4rumtruyen.com 26.09.2013 Break Shot 5 TM Team 26.09.2013 Break Shot 4 TM Team 26.09.2013 Break Shot 3 TM Team 26.09.2013 Break Shot 2 TM Team 26.09.2013 Break Shot 1 TM Team 26.09.2013