Buddha

Tên khác: Buddha - Truyền Thuyết Đức Phật

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Shounen .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhTác phẩm đặc sắc của Osamu Tezuka, kể về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni kể từ khi ra đời đến lúc niết bàn. Bên cạnh các nhân vật trong điển tích nhà Phật và các chi tiết huyền bí kỳ ảo, tác giả còn xây dựng thêm các nhân vật hư cấu và các chi tiết hiện thực làm tác phẩm thêm sinh động.


Buddha manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Buddha 42 comicvn.net 19.10.2014 Buddha 41 comicvn.net 19.10.2014 Buddha 40 comicvn.net 25.09.2014 Buddha 37 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 36 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 35 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 34.2 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 34 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 33 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 32 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 31 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 30 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 29.3 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 29.2 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 29 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 28 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 27 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 26 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 25.3 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 25.2 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 25 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 24 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 23 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 22 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 21 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 20 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 19 comicvn.net 30.08.2014 Buddha 18 comicvn.net 14.04.2014 Buddha 17 comicvn.net 26.09.2013 Buddha 16 comicvn.net 26.09.2013 Buddha 15 comicvn.net 26.09.2013 Buddha 14 comicvn.net 26.09.2013 Buddha 13 comicvn.net 26.09.2013 Buddha 12 TESO Group 26.09.2013 Buddha 11 TESO Group 26.09.2013 Buddha 10 TESO Group 26.09.2013 Buddha 9 TESO Group 26.09.2013 Buddha 8 TESO Group 26.09.2013 Buddha 7 TESO Group 26.09.2013 Buddha 6 TESO Group 26.09.2013 Buddha 5 TESO Group 26.09.2013 Buddha 4 TESO Group 26.09.2013 Buddha 3 TESO Group 26.09.2013 Buddha 2 TESO Group 26.09.2013 Buddha 1 TESO Group 26.09.2013