Bushidou Sixteen

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Live Action , Martial Arts , School Life , Sports .

Chương mới nhất: 15 - Đang tiến hànhKaori được học kendo từ bé và là một kiếm sĩ đầy nhiệt huyết. Sanae tuy không luyện kendo thường xuyên nhưng lại đánh bại Kaori trong giải Kendo các trường trung học. Mặc dầu Sanae không chú trọng chuyện đó lắm, Kaori sinh lòng căm hận và quyết tâm tìm Sanae trả đòn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Bushidou Sixteen 15 Zephyr 7.05.2014 Bushidou Sixteen 14 Zephyr 7.05.2014 Bushidou Sixteen 13 Zephyr 7.05.2014 Bushidou Sixteen 12 Zephyr 7.05.2014 Bushidou Sixteen 11 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 10 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 9 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 8 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 7 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 6 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 5 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 4 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 3 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 2 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 1.2 Zephyr 17.04.2014 Bushidou Sixteen 1.1 Zephyr 17.04.2014