Busou Shoujo Machiavellianism

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hànhCâu chuyện kể về một ngôi trường có những Nữ Sinh bá đạo, Chuyên trừng trị và cải tạo lại các học sinh cá biệt ở trường khác, Và Thế là Main chính nhà ta – một trong những học sinh Cá Biệt đã lọt vào Ngôi trường đó – Bộ này Main bá mọi người đón xem nhé!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Busou Shoujo Machiavellianism 38 8.11.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 37 3.10.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 36 24.09.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 35 2.08.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 34 LHmanga.com 26.04.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 33 LHmanga.com 1.04.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 32 LHmanga.com 31.03.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 31 LHmanga.com 29.03.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 30 2.03.2017 Busou Shoujo Machiavellianism 29 13.12.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 28 21.11.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 27 21.11.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 26 1.09.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 25 1.09.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 24 2.08.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 23 18.07.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 22 8.07.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 21 29.06.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 19 26.04.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 18 26.04.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 17 26.04.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 16 26.04.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 15 26.04.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 14 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 13 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 12 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 11 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 10 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 9 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 8 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 7 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 6 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 5 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 4 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 3 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 2 25.03.2016 Busou Shoujo Machiavellianism 1 25.03.2016