Buster Keel

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhKeel anh hùng của chúng ta đang liều mạng tìm kiếm Sliva được gọi là “monster fighter giỏi nhất” để lấy lại những thứ trước đây cậu bị Sliva lấy mất. Trên đường tìm kiếm, cậu gia nhập với một nữ monster fighter mới vào nghề, cùng với chú lợn bay của cô, và mở ra một cuộc hành trình đi tìm Sliva – là người vì một vài lý do nào đó đã mất tích suốt 3 năm!


Buster Keel manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Buster Keel 29 1.07.2016 Buster Keel 28 1.07.2016 Buster Keel 27 Greatest Battle Group 5.08.2014 Buster Keel 26 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 25 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 24 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 23 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 22 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 21 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 20 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 19 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 18 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 17 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 16 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 15 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 14 [MangaN Group] 26.09.2013 Buster Keel 13 MTO 26.09.2013 Buster Keel 12 MTO 26.09.2013 Buster Keel 11 MTO 26.09.2013 Buster Keel 10 MTO 26.09.2013 Buster Keel 9 MTO 26.09.2013 Buster Keel 8 MTO 26.09.2013 Buster Keel 7 MTO 26.09.2013 Buster Keel 6 MTO 26.09.2013 Buster Keel 5 MTO 26.09.2013 Buster Keel 4 MTO 26.09.2013 Buster Keel 3 MTO 26.09.2013 Buster Keel 2 MTO 26.09.2013 Buster Keel 1 MTO 26.09.2013