Buttobi Itto

Tên khác: Jindo – Đường Dẫn Đến Khung Thành

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen , Sports , Truyện scan .

Chương mới nhất: 102 - Đang tiến hànhVì trễ chuyến bay qua Brazil nên Itto đành nhập học cấp 3 ở Meiho – nơi cấp học bổng cho cậu chỉ để đá bóng. Ở đây Itto đã gặp Nedu tóc đỏ và Hanyu cao kều để lập thành bộ 3 siêu quậy gây rối ở Meiho

Itto và những đồng đội ở Meiho sẽ đem đến cho các bạn đọc những trận cầu kịch tính và cả những trận cười sảng khoáiTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Buttobi Itto 102 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 101 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 100 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 99 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 98 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 97 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 96 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 95 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 94 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 93 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 92 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 91 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 90 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 89 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 88 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 87 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 86 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 85 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 84 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 83 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 82 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 81 blogtruyen.com 11.10.2014 Buttobi Itto 80 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 79 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 78 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 77 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 76 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 75 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 74 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 73 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 72 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 71 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 70 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 69 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 68 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 67 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 66 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 65 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 64 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 63 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 62 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 61 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 60 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 59 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 58 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 57 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 56 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 55 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 54 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 53 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 52 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 51 blogtruyen.com 9.10.2014 Buttobi Itto 50 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 49 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 48 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 47 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 46 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 45 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 44 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 43 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 42 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 41 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 40 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 39 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 38 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 37 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 36 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 35 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 34 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 33 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 32 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 31 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 30 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 29 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 28 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 27 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 26 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 25 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 24 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 23 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 22 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 21 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 20 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 19 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 18 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 17 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 16 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 15 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 14 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 13 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 12 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 11 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 10 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 9 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 8 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 7 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 6 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 6 blogtruyen.com 8.10.2014 Buttobi Itto 5 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 4 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 3 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 2 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 1 blogtruyen.com 7.10.2014 Buttobi Itto 0 blogtruyen.com 7.10.2014