Buyuden

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhTake Isamu là một cậu học sinh lớp 6 giỏi toàn diện, kể cả khả năng cua gái hay các môn thẻ thao. Cũng vì thế, cậu ta đâm ra chán giao tiếp với những người bình thường. Bỗng xuất hiện Kaname Moke, một học sinh mới chuyển đến, khá là dễ thương, nên Isamu đã rủ hẹn hò. Bi hài là Moka lại nghe nhầm thành một lời thách đấu, vì cô ta học đấm bốc. VÌ tính cách của nhau, hai người bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng rồi Isamu phát hiện Moka không chỉ giỏi đấm bốc hơn, mà còn thông minh hơn mình. Liệu cậu ta có chịu bỏ đi tính tự mãn để toạ nên một mối tình lãng mạn không?


Buyuden manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Buyuden 68 hamtruyen.com 27.05.2016 Buyuden 67 hamtruyen.com 14.09.2014 Buyuden 66 hamtruyen.com 8.09.2014 Buyuden 65 hamtruyen.com 30.08.2014 Buyuden 64 hamtruyen.com 21.08.2014 Buyuden 63 hamtruyen.com 17.08.2014 Buyuden 62 hamtruyen.com 17.08.2014 Buyuden 61 hamtruyen.com 13.08.2014 Buyuden 60 hamtruyen.com 9.08.2014 Buyuden 59 hamtruyen.com 8.08.2014 Buyuden 58 hamtruyen.com 8.08.2014 Buyuden 57 hamtruyen.com 8.08.2014 Buyuden 56 hamtruyen.com 1.08.2014 Buyuden 55 hamtruyen.com 1.08.2014 Buyuden 54 hamtruyen.com 30.07.2014 Buyuden 53 hamtruyen.com 29.07.2014 Buyuden 52 hamtruyen.com 28.07.2014 Buyuden 51 hamtruyen.com 26.07.2014 Buyuden 50 hamtruyen.com 25.07.2014 Buyuden 49 hamtruyen.com 24.07.2014 Buyuden 48 hamtruyen.com 22.07.2014 Buyuden 47 hamtruyen.com 21.07.2014 Buyuden 46 hamtruyen.com 20.07.2014 Buyuden 45 hamtruyen.com 18.07.2014 Buyuden 44 hamtruyen.com 17.07.2014 Buyuden 43 hamtruyen.com 16.07.2014 Buyuden 42 hamtruyen.com 15.07.2014 Buyuden 41 hamtruyen.com 11.07.2014 Buyuden 40 hamtruyen.com 11.07.2014 Buyuden 39 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 38 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 37 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 36 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 35 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 34 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 33 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 32 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 31 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 30 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 29 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 28 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 27 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 26 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 25 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 24 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 23 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 22 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 21 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 20 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 19 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 18 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 17 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 16 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 15 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 14 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 13 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 12 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 11 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 10 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 9 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 8 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 7 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 6 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 5 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 4 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 3 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 2 truyenhay24h.com 26.09.2013 Buyuden 1 truyenhay24h.com 26.09.2013