BuzzeR BeateR

Tên khác: ブザービーター; 零秒出手

Tác giả: .

Thể loại: Sci-fi , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 24-26 - Đang tiến hànhNăm 2XXX, bóng rổ, ước mơ, tiền bạc,… BuzzeR BeateRTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 11-13 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 4 7.04.2015 BuzzeR BeateR 3 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015 BuzzeR BeateR 7.04.2015