Cage of Eden

Tên khác: Eden no Ori

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Ecchi , Harem , Horror , Psychological , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 185 - Đang tiến hànhAkira và đám bạn cùng lớp của cậu đang đi trên chuyến bay trở về sau khi đi chơi ngoại khóa cùng cả trường thì chiếc máy bay chở cả đoàn bị rơi xuống một hòn đảo không xác định trên bản đồ với những loài động vật đã bị tuyệt chủng từ thời cổ đại. Akira và những người bạn của mình đã làm gì để có thể sống sót được trên hòn đảo này, mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm chi tiết…


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cage of Eden 185 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 184 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 183 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 182 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 181 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 180 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 179 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 178 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 177 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 176 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 175 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 174 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 173 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 172 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 171 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 170 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 169 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 168 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 167 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 166 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 165 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 164 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 163 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 162 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 161 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 160 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 159 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 158 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 157 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 156 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 155 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 154 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 153 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 152 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 151 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 150 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 149 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 148 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 147 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 146 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 145 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 144 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 143 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 142 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 141 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 140 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 139 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 138 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 137 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 136 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 135 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 134 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 133 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 132 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 131 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 130 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 129 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 128 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 127 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 126 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 125 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 124 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 123 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 122 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 121 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 120 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 119 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 118 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 117 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 116 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 115 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 114 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 113 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 112 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 111 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 110 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 109 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 108 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 107 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 106 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 105 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 104 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 103 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 102 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 101 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 100 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 99 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 98 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 97 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 96 Deathplace Team 27.09.2013 Cage of Eden 95 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 94 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 93 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 92 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 91 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 90 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 89 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 88 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 87 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 86 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 85 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 84 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 83 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 82 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 81 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 80 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 79 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 78 [S.We] Group 27.09.2013 Cage of Eden 72 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 71 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 70 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 69 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 68 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 67 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 66 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 65 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 64 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 63 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 62 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 61 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 60 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 59 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 58 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 57 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 56 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 55 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 54 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 53 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 52 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 51 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 50 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 49 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 48 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 47 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 46 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 45 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 44 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 43 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 42 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 41 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 40 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 39 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 38 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 37 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 36 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 35 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 34 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 33 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 32 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 31 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 30 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 29 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 28 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 27 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 26 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 25 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 24 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 23 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 22 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 21 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 20 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 19 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 18 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 17 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 16 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 15 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 14 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 13 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 12 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 11 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 10 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 9 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 8 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 7 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 6 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 5 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 4 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 3 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 2 blogtruyen.com 27.09.2013 Cage of Eden 1 blogtruyen.com 27.09.2013