Cảnh Sát Siêu Quậy

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 37 - Đang tiến hànhViên cảnh sát Jiro là nhân vật chính của bộ manga này. Hứng thú chính của anh ta không phải là ” bảo vệ thành phố khỏi những tội ác ” mà lại là ” làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn”. Cuyên gia gây rắc rối này đã gặp được một phù thủy ngẫu nhiên do một tai nạn tình cờ may mắn, và bạn nghĩ anh ta sẽ làm gì? Nếu là dụ dỗ cô ta đi kiếm tiền cho anh ta, thì bạn đã đúng rồi đó, kể cả việc hai người đi với nhau cũng đã nảy sinh ra nhiều rắc rối .Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cảnh Sát Siêu Quậy 37 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 36 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 35 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 34 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 33 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 32 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 31 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 30 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 29 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 28 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 27 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 26 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 25 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 24 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 23 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 22 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 21 Anonymous 1.12.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 20 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 19 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 18 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 17 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 16 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 15.2 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 15.1 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 14 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 13 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 12 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 11 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 10 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 9 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 8 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 7 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 6 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 5 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 4 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 3 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 2 Anonymous 30.11.2014 Cảnh Sát Siêu Quậy 1 Anonymous 30.11.2014