Cao Đẳng Linh Hồn

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 50 - Đang tiến hànhMột cái vô thần luận thiếu niên tưởng thuận gió bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng, bằng vào loại lực lượng này, hắn có thể nhẹ nhõm hóa giải thế gian kinh khủng nhất, nhất khiến người e ngại sự kiện. Nhiệm vụ lần này là cứu vớt một cái mất tích thiếu niên, địa điểm thì là khiến người nghe tin đã sợ mất mật Côn phệ nham! Nhìn hắn như thế nào một đi ngang qua quan trảm tướng! Dũng đấu Tà Linh! Không muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Nếu không hết thảy đánh nổ!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cao Đẳng Linh Hồn 50 22.04.2020 Cao Đẳng Linh Hồn 49 20.04.2020 Cao Đẳng Linh Hồn 47 13.01.2020 Cao Đẳng Linh Hồn 44 13.12.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 43.2 24.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 43 21.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 42.2 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 42 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 41 12.10.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 40 19.09.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 39 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 38 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 37 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 36 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 35 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 34 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 33 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 32 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 31 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 30 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 29 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 28 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 27 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 26 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 25 20.11.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 24 1.07.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 23 4.06.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 22 2.06.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 21 31.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 20 29.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 19 27.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 18 25.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 17 23.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 16 21.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 14 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 13 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 12 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 11 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 10 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 9 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 8 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 7 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 6 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 5 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 4 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 3 19.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 2 17.05.2019 Cao Đẳng Linh Hồn 1 17.05.2019