Cao thủ cận vệ của hoa khôi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: School Life .

Chương mới nhất: 295 - Đang tiến hànhMột tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.
Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!
Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư… Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử —— thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!
Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư..
Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cao thủ cận vệ của hoa khôi 329 23.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 295 17.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 294 15.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 293 13.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 292 11.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 291 9.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 290 7.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 289 5.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 288 3.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 287 1.05.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 286 29.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 285 27.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 283 23.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 282 23.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 281 20.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 281 19.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 280 17.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 279 15.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 277 11.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 276 9.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 275 7.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 274 5.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 273 3.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 272 1.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 271 1.04.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 270 28.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 269 26.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 268 24.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 267 22.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 266 20.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 265 18.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 264 16.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 263 14.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 262 12.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 261 10.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 260 6.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 259 4.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 258 2.03.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 257 28.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 256 26.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 255 24.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 254 22.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 253 20.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 252 18.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 251 16.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 250 14.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 249 12.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 248 10.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 247 8.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 246 6.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 245 4.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 244 2.02.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 243 31.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 242 29.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 241 27.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 240 25.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 239 25.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 238 21.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 237 19.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 236 17.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 235 15.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 234 13.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 233 11.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 232 9.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 231 7.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 230 5.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 229 3.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 228 1.01.2019 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 227 truyentranhtuan.com 31.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 226 30.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 225 29.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 224 28.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 223 27.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 222 26.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 221 25.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 220 24.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 219 23.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 218 22.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 217 21.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 216 21.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 215 19.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 214 18.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 213 17.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 212 17.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 211 15.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 210 15.12.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 209 28.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 208 26.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 206 21.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 205 20.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 204 19.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 203 10.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 202 5.03.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 201 1.01.2018 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 200 31.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 199 30.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 198 29.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 197 28.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 196 27.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 195 26.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 194 25.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 193 24.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 192 23.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 191 22.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 190 21.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 189 20.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 188 19.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 187 18.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 186 17.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 186 18.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 185 16.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 184 15.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 183 14.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 182 13.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 181 13.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 180 11.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 179 10.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 178 9.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 177 8.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 176 7.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 175 6.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 174 5.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 173 4.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 172 4.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 171 4.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 170 1.12.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 169 30.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 168 29.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 165 26.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 164 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 163 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 162 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 161 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 160 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 159 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 158 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 157 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 156 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 155 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 154 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 153 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 152 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 151 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 150 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 149 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 148 truyentranhtuan.com 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 147 truyentranhtuan.com 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 146 truyentranhtuan.com 25.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 145 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 144 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 143 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 142 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 141 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 140 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 139 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 138 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 137 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 136 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 135 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 134 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 133 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 132 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 131 23.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 128 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 127 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 126 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 125 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 124 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 123 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 122 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 121 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 120 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 119 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 118 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 117 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 116 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 115 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 114 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 113 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 112 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 111 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 110 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 109 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 108 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 107 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 106 22.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 105 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 104 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 103 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 102 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 101 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 100 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 99 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 98 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 97 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 96 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 95 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 94 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 93 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 92 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 91 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 90 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 89 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 88 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 87 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 86 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 85 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 84 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 83 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 82 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 81 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 80 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 79 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 78 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 76 21.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 75 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 74 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 73 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 72 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 71 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 70 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 69 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 68 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 67 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 66 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 66 27.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 65 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 64 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 63 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 62 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 61 20.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 60 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 59 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 58 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 57 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 56 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 55 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 54 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 53 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 52 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 51 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 50 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 49 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 48 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 47 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 46 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 45 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 44 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 43 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 42 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 41 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 40 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 39 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 38 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 37 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 36 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 35 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 34 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 33 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 32 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 31 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 30 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 29 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 28 17.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 27 8.11.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 26 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 25 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 24 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 23 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 22 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 21 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 20 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 19 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 18 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 17 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 16 28.10.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 15 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 14 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 13 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 12 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 11 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 10 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 9 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 8 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 7 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 6 14.09.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 5 22.05.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 4 hamtruyen.com 21.05.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 3 hamtruyen.com 21.05.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 2 hamtruyen.com 21.05.2017 Cao thủ cận vệ của hoa khôi 1 hamtruyen.com 21.05.2017