Cặp Bài Trùng

Tên khác: Kyou kara Ore wa!!; From today on, It's My Turn!!

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 236 - Đang tiến hànhHai cậu học sinh, Mitsuhashi Takashi và Itou Shinji, cùng chạm mặt nhau tại một salon. Nguyên nhân là cả hai đều có chung một ý tưởng làm mới bản thân trước khi nhập học vào trường mới.  Cả hai làm quen với nhau bằng vài trận ẩu đả và gây hấn với các thành phần bất hảo trong trường, yakuza và giữa… người này với người kia… Và chỉ không lâu nữa thôi, cả hai sẽ trở thành những đại ca khét tiếng nhất trong lịch sử của những học sinh Nhật Bản… Một bộ truyện thú vị đậm chất hài hước mà bất cứ ai cũng không nên bỏ lỡ.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cặp Bài Trùng 236 dmt 28.11.2014 Cặp Bài Trùng 235 dmt 28.11.2014 Cặp Bài Trùng 234 dmt 28.11.2014 Cặp Bài Trùng 233 dmt 28.11.2014 Cặp Bài Trùng 232 dmt 28.11.2014 Cặp Bài Trùng 231 dmt 27.11.2014 Cặp Bài Trùng 230 comicvn.net 27.11.2014 Cặp Bài Trùng 229 dmt 27.11.2014 Cặp Bài Trùng 228 dmt 26.11.2014 Cặp Bài Trùng 227 dmt 26.11.2014 Cặp Bài Trùng 226 dmt 26.11.2014 Cặp Bài Trùng 225 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 224 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 223 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 222 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 221 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 220 dmt 25.11.2014 Cặp Bài Trùng 219 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 218 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 217 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 216 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 215 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 214 dmt 24.11.2014 Cặp Bài Trùng 213 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 212 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 211 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 210 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 209 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 208 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 207 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 206 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 205 dmt 23.11.2014 Cặp Bài Trùng 204 dmt 22.11.2014 Cặp Bài Trùng 203 dmt 22.11.2014 Cặp Bài Trùng 202 dmt 22.11.2014 Cặp Bài Trùng 201 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 200 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 199 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 198 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 197 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 196 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 195 dmt 21.11.2014 Cặp Bài Trùng 194 dmt 20.11.2014 Cặp Bài Trùng 193 dmt 20.11.2014 Cặp Bài Trùng 192 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 191 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 190 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 189 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 188 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 187 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 186 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 185 dmt 19.11.2014 Cặp Bài Trùng 184 dmt 18.11.2014 Cặp Bài Trùng 183 dmt 18.11.2014 Cặp Bài Trùng 182 dmt 18.11.2014 Cặp Bài Trùng 181 dmt 17.11.2014 Cặp Bài Trùng 180 dmt 17.11.2014 Cặp Bài Trùng 179 dmt 16.11.2014 Cặp Bài Trùng 178 dmt 16.11.2014 Cặp Bài Trùng 177 dmt 16.11.2014 Cặp Bài Trùng 176 dmt 16.11.2014 Cặp Bài Trùng 175 dmt 16.11.2014 Cặp Bài Trùng 174 dmt 15.11.2014 Cặp Bài Trùng 173 dmt 15.11.2014 Cặp Bài Trùng 172 dmt 15.11.2014 Cặp Bài Trùng 171 dmt 15.11.2014 Cặp Bài Trùng 170 dmt 14.11.2014 Cặp Bài Trùng 169 dmt 14.11.2014 Cặp Bài Trùng 168 dmt 14.11.2014 Cặp Bài Trùng 167 dmt 14.11.2014 Cặp Bài Trùng 166 dmt 13.11.2014 Cặp Bài Trùng 165 dmt 13.11.2014 Cặp Bài Trùng 164 dmt 13.11.2014 Cặp Bài Trùng 163 dmt 13.11.2014 Cặp Bài Trùng 162 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 161 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 160 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 159 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 158 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 157 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 156 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 155 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 154 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 153 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 152 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 151 dmt 12.11.2014 Cặp Bài Trùng 150 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 149 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 148 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 147 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 146 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 145 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 144 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 143 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 142 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 141 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 140 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 139 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 138 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 137 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 136 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 135 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 134 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 133 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 132 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 131 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 130 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 129 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 128 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 127 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 126 dmt 9.11.2014 Cặp Bài Trùng 125 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 124 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 123 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 122 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 121 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 120 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 119 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 118 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 117 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 116 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 115 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 114 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 113 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 112 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 111 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 110 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 109 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 108 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 107 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 106 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 105 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 104 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 103 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 102 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 101 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 100 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 99 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 98 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 97 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 96 dmt 8.11.2014 Cặp Bài Trùng 95 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 94 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 93 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 92 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 91 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 90 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 89 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 88 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 87 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 86 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 85 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 84 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 83 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 82 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 81 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 80 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 79 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 78 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 77 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 76 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 75 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 74 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 73 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 72 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 71 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 70 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 69 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 68 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 67 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 66 dmt 7.11.2014 Cặp Bài Trùng 65 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 64 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 63 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 62 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 61 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 60 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 59 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 58 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 57 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 56 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 55 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 54 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 53 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 52 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 51 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 50 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 49 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 48 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 47 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 46 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 45 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 44 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 43 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 42 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 41 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 40 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 39 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 38 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 37 *Ai-chan* 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 36 dmt 6.11.2014 Cặp Bài Trùng 35 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 34 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 33 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 32 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 31 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 30 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 29 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 28 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 27 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 26 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 25 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 24 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 23 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 22 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 21 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 20 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 19 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 18 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 17 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 16 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 15 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 14 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 13 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 12 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 11 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 10 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 9 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 8 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 7 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 6 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 5 dmt 5.11.2014 Cặp Bài Trùng 4 truyentranhtuan.com 28.09.2013 Cặp Bài Trùng 3 truyentranhtuan.com 28.09.2013 Cặp Bài Trùng 2 truyentranhtuan.com 28.09.2013 Cặp Bài Trùng 1 truyentranhtuan.com 28.09.2013