Cấp Độ Phân Liệt

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Manhua .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhTruyện tranh Cấp Độ Phân Liệt bắt đầu từ một đêm mưa, trong sân chơi vắng không một bóng người, bóng hình gầy yếu cô độc ấy tỏa ra mùi điên rồ và chết chóc… Người anh hùng Viêm Vô Hoặc của chúng ta muốn tiểu Loli này phải làm gì đây?

Một buổi đêm ẩm ướt đầy mùi máu mở ra một khúc dạo đầu, câu chuyện trở lại trong khuôn viên vườn trường tràn đầy ánh nắng… chủ tịch hội đồng kỷ luật Phi Mạt Thiển, sau cái chết của một người đàn ông tay không tấc sắt, tôi thích nhất là loại nhân vật ngu ngốc kiểu này.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cấp Độ Phân Liệt 78 22.04.2016 Cấp Độ Phân Liệt 77 22.04.2016 Cấp Độ Phân Liệt 76 A3 Manga 20.03.2016 Cấp Độ Phân Liệt 75 A3 Manga 25.02.2016 Cấp Độ Phân Liệt 74 A3 Manga 25.02.2016 Cấp Độ Phân Liệt 73 A3 Manga 25.02.2016 Cấp Độ Phân Liệt 72 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 72 A3 Manga 25.02.2016 Cấp Độ Phân Liệt 71 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 70 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 69 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 68 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 67 A3 Manga 2.01.2016 Cấp Độ Phân Liệt 66 A3 Manga 17.10.2015 Cấp Độ Phân Liệt 65 A3 Manga 23.09.2015 Cấp Độ Phân Liệt 64 A3 Manga 23.09.2015 Cấp Độ Phân Liệt 63 A3 Manga 28.08.2015 Cấp Độ Phân Liệt 62 A3 Manga 12.08.2015 Cấp Độ Phân Liệt 61 A3 Manga 31.07.2015 Cấp Độ Phân Liệt 60 A3 Manga 11.07.2015 Cấp Độ Phân Liệt 60 A3 Manga 31.07.2015 Cấp Độ Phân Liệt 59 A3 Manga 11.07.2015 Cấp Độ Phân Liệt 58 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 57 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 56 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 55 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 54 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 53 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 52 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 51 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 50 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 49 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 48 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 47 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 46 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 45 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 44 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 43 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 42 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 41 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 40 A3 Manga 16.06.2015 Cấp Độ Phân Liệt 39 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 38 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 37 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 36 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 35 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 34 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 33 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 32 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 31 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 30 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 29 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 28 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 27 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 26 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 25 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 24 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 23 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 22 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 21 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 20 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 19 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 18 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 17 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 16 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 15 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 14 A3 Manga 13.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 13 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 12 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 11 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 10 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 9 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 8 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 7 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 6.2 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 6.1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 5.2 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 5.1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 4.2 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 4.1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 3.2 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 3.1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 2.2 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 2.1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 1 A3 Manga 12.12.2014 Cấp Độ Phân Liệt 0 A3 Manga 12.12.2014