Captain Tsubasa : Golden 23

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Shounen , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhThử thách tiếp theo của Tsubasa và những đồng đội thuộc thế hệ Vàng của Nhật Bản sau phần Đường tới 2002 . Truyện tập trung vào 23 thành viên đội U22 Nhật Bản trong cuộc chinh phục chiếc Huy chương Vàng Olympic..Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Captain Tsubasa : Golden 23 40 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 39 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 38 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 37 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 36 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 35 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 34 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 33 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 32 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 31 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 30 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 29 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 28 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 27 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 26 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 25 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 24 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 23 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 22 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 21 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 20 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 19 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 18 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 17 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 16 25.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 15 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 14 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 13 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 12 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 11 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 10 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 9 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 8 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 7 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 6 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 5 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 4 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 3 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 2 24.04.2018 Captain Tsubasa : Golden 23 1 24.04.2018