Captain Tsubasa Road to 2002

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Sports .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hànhLại là SUBASA!!!!!!!!!!!!
Nhóm dịch: Dark Angels Group vechai.info manga24h.com
Nguồn: manga24h.com – tự làm