Card Captor Sakura: Clear Card

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 34 - Đang tiến hànhPhần tiếp theo của Cardcaptor Sakura. Chuyện diễn ra sau khi Syaoran trở về từ Hồng Công. Sakura đã có một giấc mơ lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra với các lá bài!?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Card Captor Sakura: Clear Card 34 9.05.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 33 19.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 32 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 31 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 30.5 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 30 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 29.5 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 29 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 28 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 27 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 26 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 25 18.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 24 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 23 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 22 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 21 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 20 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 19 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 18 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 17 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 16 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 15 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 14 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 13 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 12 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 11 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 10 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 09.5 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 09 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 08 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 07 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 06 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 05 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 04 17.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 03 16.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 02 16.04.2019 Card Captor Sakura: Clear Card 01 15.04.2019