Cavalier of the Abyss

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Ecchi , Fantasy , Manhwa , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhChaos đã có một vị vua mới. Nex, một kẻ độc ác với trái tim băng giá sẽ phá hủy và giết hết mọi thứ cản đường hắn. Một cậu bé Xixm đã ký kết với con quỷ đi tìm Nex trả thù vì đã tiêu diệt làng và giết chị của cậu. Khi cậu có cơ hội giết Nex, cậu đã thua và đã bị đưa tới lâu đài của vua. Ở đó, cậu cảm thấy có một điều gì đó bất thường. Một bí mật mà không ai mong muốn, và nó đã được lộ ra…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cavalier of the Abyss 39 Dafuq 14.04.2014 Cavalier of the Abyss 38 Dafuq 14.04.2014 Cavalier of the Abyss 37 Dafuq 13.12.2013 Cavalier of the Abyss 36 Dafuq 27.10.2013 Cavalier of the Abyss 35 Dafuq 20.10.2013 Cavalier of the Abyss 34 Dafuq 18.10.2013 Cavalier of the Abyss 33 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 32 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 31 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 30 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 29 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 28 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 27 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 26 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 25 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 24 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 23 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 22 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 21 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 20 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 19 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 18 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 17 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 16 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 15 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 14 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 13 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 12 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 12 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 11 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 11 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 10 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 10 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 9 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 9 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 8 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 8 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 7 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 7 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 6 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 6 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 5 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 5 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 4 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 4 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 3 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 3 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 2 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 2 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 1 DW [Group] 29.09.2013