Cavalier of the Abyss

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 135 - Đang tiến hànhChaos đã có một vị vua mới. Nex, một kẻ độc ác với trái tim băng giá sẽ phá hủy và giết hết mọi thứ cản đường hắn. Một cậu bé Xixm đã ký kết với con quỷ đi tìm Nex trả thù vì đã tiêu diệt làng và giết chị của cậu. Khi cậu có cơ hội giết Nex, cậu đã thua và đã bị đưa tới lâu đài của vua. Ở đó, cậu cảm thấy có một điều gì đó bất thường. Một bí mật mà không ai mong muốn, và nó đã được lộ ra…

 


Cavalier of the Abyss manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cavalier of the Abyss 135 10.10.2016 Cavalier of the Abyss 132 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 131 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 130 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 129 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 128 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 127 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 126 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 125 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 124 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 123 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 122 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 121 9.10.2016 Cavalier of the Abyss 120 7.10.2016 Cavalier of the Abyss 119 7.10.2016 Cavalier of the Abyss 118 7.10.2016 Cavalier of the Abyss 117 4.10.2016 Cavalier of the Abyss 116 1.10.2016 Cavalier of the Abyss 115 24.09.2016 Cavalier of the Abyss 109 20.09.2016 Cavalier of the Abyss 108 21.08.2016 Cavalier of the Abyss 107 19.08.2016 Cavalier of the Abyss 106 14.08.2016 Cavalier of the Abyss 105 12.08.2016 Cavalier of the Abyss 104 12.08.2016 Cavalier of the Abyss 103 4.08.2016 Cavalier of the Abyss 102 2.08.2016 Cavalier of the Abyss 101 30.07.2016 Cavalier of the Abyss 100 30.07.2016 Cavalier of the Abyss 99 28.07.2016 Cavalier of the Abyss 98 28.07.2016 Cavalier of the Abyss 97 24.07.2016 Cavalier of the Abyss 96 22.07.2016 Cavalier of the Abyss 95 22.07.2016 Cavalier of the Abyss 94 22.07.2016 Cavalier of the Abyss 93 22.07.2016 Cavalier of the Abyss 93 22.07.2016 Cavalier of the Abyss 92 17.07.2016 Cavalier of the Abyss 91 17.07.2016 Cavalier of the Abyss 90 14.07.2016 Cavalier of the Abyss 89 14.07.2016 Cavalier of the Abyss 88 9.07.2016 Cavalier of the Abyss 87 7.07.2016 Cavalier of the Abyss 86 7.07.2016 Cavalier of the Abyss 85 4.07.2016 Cavalier of the Abyss 84 4.07.2016 Cavalier of the Abyss 83 LHmanga.com 1.07.2016 Cavalier of the Abyss 82 LHmanga.com 26.06.2016 Cavalier of the Abyss 81 LHmanga.com 26.06.2016 Cavalier of the Abyss 80.5 LHmanga.com 22.06.2016 Cavalier of the Abyss 80 LHmanga.com 18.06.2016 Cavalier of the Abyss 79 LHmanga.com 18.06.2016 Cavalier of the Abyss 78 LHmanga.com 15.06.2016 Cavalier of the Abyss 77 LHmanga.com 14.06.2016 Cavalier of the Abyss 76 LHmanga.com 11.06.2016 Cavalier of the Abyss 75 LHmanga.com 11.06.2016 Cavalier of the Abyss 74 LHmanga.com 29.04.2016 Cavalier of the Abyss 73 LHmanga.com 23.04.2016 Cavalier of the Abyss 72 LHmanga.com 23.04.2016 Cavalier of the Abyss 71 LHmanga.com 8.04.2016 Cavalier of the Abyss 70 LHmanga.com 8.04.2016 Cavalier of the Abyss 69 3.04.2016 Cavalier of the Abyss 68 LHmanga.com 5.03.2016 Cavalier of the Abyss 67 LHmanga.com 4.03.2016 Cavalier of the Abyss 66 LHmanga.com 26.02.2016 Cavalier of the Abyss 65 LHmanga.com 24.02.2016 Cavalier of the Abyss 64 LHmanga.com 20.02.2016 Cavalier of the Abyss 63 LHmanga.com 18.02.2016 Cavalier of the Abyss 62 LHmanga.com 18.02.2016 Cavalier of the Abyss 61 LHmanga.com 4.02.2016 Cavalier of the Abyss 60 LHmanga.com 4.02.2016 Cavalier of the Abyss 59 LHmanga.com 1.02.2016 Cavalier of the Abyss 58 LHmanga.com 26.01.2016 Cavalier of the Abyss 57 LHmanga.com 25.01.2016 Cavalier of the Abyss 56 LHmanga.com 18.01.2016 Cavalier of the Abyss 55 LHmanga.com 16.01.2016 Cavalier of the Abyss 54 LHmanga.com 11.01.2016 Cavalier of the Abyss 53 LHmanga.com 4.01.2016 Cavalier of the Abyss 53 LHmanga.com 4.01.2016 Cavalier of the Abyss 52 LHmanga.com 4.01.2016 Cavalier of the Abyss 51 LHmanga.com 24.12.2015 Cavalier of the Abyss 50 LHmanga.com 17.12.2015 Cavalier of the Abyss 49 LHmanga.com 17.12.2015 Cavalier of the Abyss 48 LHmanga.com 17.12.2015 Cavalier of the Abyss 47 LHmanga.com 17.12.2015 Cavalier of the Abyss 46 LHmanga.com 17.12.2015 Cavalier of the Abyss 45 hamtruyen.com 24.11.2015 Cavalier of the Abyss 44 hamtruyen.com 22.11.2015 Cavalier of the Abyss 43 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 43 hamtruyen.com 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 42 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 42 truyentranh8.com 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 41 Dafuq 11.07.2014 Cavalier of the Abyss 41 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 41 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 40 Dafuq 11.07.2014 Cavalier of the Abyss 40 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 40 Dafuq 19.11.2015 Cavalier of the Abyss 39 Dafuq 14.04.2014 Cavalier of the Abyss 38 Dafuq 14.04.2014 Cavalier of the Abyss 37 Dafuq 13.12.2013 Cavalier of the Abyss 36 Dafuq 27.10.2013 Cavalier of the Abyss 35 Dafuq 20.10.2013 Cavalier of the Abyss 34 Dafuq 18.10.2013 Cavalier of the Abyss 33 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 32 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 31 Dafuq 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 30 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 29 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 28 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 27 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 26 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 25 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 24 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 23 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 22 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 21 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 20 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 19 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 18 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 17 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 16 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 15 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 14 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 13 ~♥LCD-Girls♥~ 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 12 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 11 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 10 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 9 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 8 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 7 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 6 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 5 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 4 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 3 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 2 DW [Group] 29.09.2013 Cavalier of the Abyss 1 DW [Group] 29.09.2013