Chainsawman

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure .

Chương mới nhất: 38 - Đang tiến hànhMain là Pochita
Và một thằng không nhà
Không đọc sẽ bị quạ bắt diều hâu thaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chainsawman 38 7.10.2019 Chainsawman 37 7.10.2019 Chainsawman 36 17.09.2019 Chainsawman 35 15.09.2019 Chainsawman 34 15.09.2019 Chainsawman 33 1.09.2019 Chainsawman 32 15.08.2019 Chainsawman 31 2.08.2019 Chainsawman 30 1.08.2019 Chainsawman 29 1.08.2019 Chainsawman 28 27.07.2019 Chainsawman 27 27.06.2019 Chainsawman 26 1.08.2019 Chainsawman 25 1.08.2019 Chainsawman 24 1.08.2019 Chainsawman 23 1.08.2019 Chainsawman 22 1.08.2019 Chainsawman 21 7.06.2019 Chainsawman 20 9.05.2019 Chainsawman 19 5.05.2019 Chainsawman 18 3.05.2019 Chainsawman 17 24.04.2019 Chainsawman 16 29.04.2019 Chainsawman 12 10.03.2019 Chainsawman 11 1.03.2019 Chainsawman 10 1.03.2019 Chainsawman 9 1.03.2019 Chainsawman 8 1.03.2019 Chainsawman 7 1.02.2019 Chainsawman 6 1.02.2019 Chainsawman 5 1.02.2019 Chainsawman 4 1.02.2019 Chainsawman 3 1.02.2019 Chainsawman 2 14.12.2018 Chainsawman 1 Sirô Team 11.12.2018