x

Chainsawman

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure .

Chương mới nhất: 12 - Đang tiến hành



Main là Pochita
Và một thằng không nhà
Không đọc sẽ bị quạ bắt diều hâu tha



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chainsawman 12 10.03.2019 Chainsawman 11 1.03.2019 Chainsawman 10 1.03.2019 Chainsawman 9 1.03.2019 Chainsawman 8 1.03.2019 Chainsawman 7 1.02.2019 Chainsawman 6 1.02.2019 Chainsawman 5 1.02.2019 Chainsawman 4 1.02.2019 Chainsawman 3 1.02.2019 Chainsawman 2 14.12.2018 Chainsawman 1 Sirô Team 11.12.2018