Chainsawman

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure .

Chương mới nhất: 21 - Đang tiến hànhMain là Pochita
Và một thằng không nhà
Không đọc sẽ bị quạ bắt diều hâu thaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chainsawman 21 7.06.2019 Chainsawman 20 9.05.2019 Chainsawman 19 5.05.2019 Chainsawman 18 3.05.2019 Chainsawman 17 24.04.2019 Chainsawman 16 29.04.2019 Chainsawman 12 10.03.2019 Chainsawman 11 1.03.2019 Chainsawman 10 1.03.2019 Chainsawman 9 1.03.2019 Chainsawman 8 1.03.2019 Chainsawman 7 1.02.2019 Chainsawman 6 1.02.2019 Chainsawman 5 1.02.2019 Chainsawman 4 1.02.2019 Chainsawman 3 1.02.2019 Chainsawman 2 14.12.2018 Chainsawman 1 Sirô Team 11.12.2018