Chainsawman

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure .

Chương mới nhất: 2 - Đang tiến hànhMain là Pochita
Và một thằng không nhà
Không đọc sẽ bị quạ bắt diều hâu thaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chainsawman 2 14.12.2018 Chainsawman 1 Sirô Team 11.12.2018