Champions

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Comic .

Chương mới nhất: 6 - Đang tiến hànhSau civil war II, hình tượng các siêu anh hùng đã sụp đổ. một hội “trẻ trâu” đứng lên thay thế cho các avengers đã suy yếu, họ là các teen titans…à đùa thôi, họ là CHAMPIONS.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Champions 6 Devil Slayer Team 24.08.2017 Champions 5 Devil Slayer Team 24.08.2017 Champions 4 Devil Slayer Team 24.08.2017 Champions 3 Devil Slayer Team 24.08.2017 Champions 2 Devil Slayer Team 24.08.2017 Champions 1 Devil Slayer Team 24.08.2017