Change 123

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Harem , Martial Arts , Psychological , Romance , School Life , Seinen .

Chương mới nhất: 60 - Đang tiến hànhMakoto một cô gái bị một chứng bệnh đa nhân cách. Để đối phó với 3 phương pháp tập luyện khắc nghiệt do 3 người cha của cô đặt ra nên người cô ấy đã xuất hiện thêm 3 nhân cách mới , một nhân cách mới sẽ đáp ứng với 1 phương pháp tập luyện của 1 người cha của cô ấy. Mọi người ai cũng xa lánh cô gì cô bị đa nhân cách . Lên cấp 3 cô gặp một anh chàng tên Kosukegawa thân thể thì ốm nhôm yếu đuối lại nhát cấy nhưng đem lòng yêu MoToKo. Tới Chap 7 hai người đã có một nụ hôn dành cho nhau rồi MoToKo cũng bắt đầu yêu Kosukegawa. Muốn biết thêm mọi người hãy vào xem.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Change 123 60 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 59 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 58 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 57 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 56 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 55 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 54 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 53 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 52 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 51 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 50 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 49 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 48 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 47 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 46 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 45 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 44 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 43 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 42 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 41 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 40 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 39 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 38 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 37 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 36 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 35 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 34 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 33 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 32 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 31 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 30 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 29 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 28 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 27 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 26 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 25 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 24 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 23 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 22 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 21 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 20 truyentiengviet.com 29.09.2013 Change 123 19 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 18 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 17 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 16 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 15 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 14 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 13 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 12 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 11 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 10 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 9 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 8 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 7 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 6 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 5 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 4 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 3 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 2 blogtruyen.com 29.09.2013 Change 123 1 blogtruyen.com 29.09.2013