Chaosic Rune

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Ecchi , Shounen .

Chương mới nhất: 68 - Đang tiến hànhSau khi may mắn thoát nạn sau vụ rơi máy bay, Ryouga bị mất hết người thân trong gia đình. Hơn nữa cậu còn bị bạn bè vu oan cho tội giết hành khách trên máy bay để ăn thịt. cậu chán nản và tìm đến một ngôi trường mới tại đây cậu kinh hoàng nhận ra mình bị kéo vào một trò chơi mà trong đó cậu phải đặt cược bằng mạng sống của mình. Sự thật về tai nạn máy bay và ngôi trường kia là như thế nào ? mời các bạn theo dõi câu chuyện

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chaosic Rune 68 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 67 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 66 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 65 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 64 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 63 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 62 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 61 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 60 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 59 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 58 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 57 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 56 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 55 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 54 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 53 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 52 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 51 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 50 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 49 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 48 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 47 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 46 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 45 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 44 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 43 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 42 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 41 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 40 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 39 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 38 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 37 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 36 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 35 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 34 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 33 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 32 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 31 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 30 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 29 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 28 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 27 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 26 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 25 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 24 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 23 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 22 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 21 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 20 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 19 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 18 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 17 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 16 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 15 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 14 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 13 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 12 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 11 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 10 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 9 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 8 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 7 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 6 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 5 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 4 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 3 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 2 MTO 29.09.2013 Chaosic Rune 1 MTO 29.09.2013