Chi no Wadachi

Tên khác: 血の轍 ; A Trail of Blood ; Blood on the Tracks

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , School Life , Seinen .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hànhMèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chi no Wadachi 20 Masquerade 15.01.2018 Chi no Wadachi 19 Masquerade 15.01.2018 Chi no Wadachi 18 12.12.2017 Chi no Wadachi 17 13.11.2017 Chi no Wadachi 16 13.11.2017 Chi no Wadachi 15 13.11.2017 Chi no Wadachi 14 23.09.2017 Chi no Wadachi 13.5 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 13 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 12 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 11 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 10 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 9 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 8 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 7 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 6 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 5 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 4 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 3 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 2 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 1 Masquerade 18.04.2017