x

Chi no Wadachi

Tên khác: 血の轍 ; A Trail of Blood ; Blood on the Tracks

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Psychological , School Life , Seinen .

Chương mới nhất: 39 - Đang tiến hànhMèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chi no Wadachi 39 6.03.2019 Chi no Wadachi 38 4.03.2019 Chi no Wadachi 37 10.12.2018 Chi no Wadachi 36 18.11.2018 Chi no Wadachi 35 19.09.2018 Chi no Wadachi 34 19.09.2018 Chi no Wadachi 33 19.09.2018 Chi no Wadachi 32 19.09.2018 Chi no Wadachi 31 19.09.2018 Chi no Wadachi 30 18.06.2018 Chi no Wadachi 29 18.06.2018 Chi no Wadachi 28 16.05.2018 Chi no Wadachi 27 11.05.2018 Chi no Wadachi 26 11.05.2018 Chi no Wadachi 25 26.03.2018 Chi no Wadachi 24 18.03.2018 Chi no Wadachi 23 18.03.2018 Chi no Wadachi 22 18.03.2018 Chi no Wadachi 21 18.03.2018 Chi no Wadachi 20 Masquerade 15.01.2018 Chi no Wadachi 19 Masquerade 15.01.2018 Chi no Wadachi 18 12.12.2017 Chi no Wadachi 17 13.11.2017 Chi no Wadachi 16 13.11.2017 Chi no Wadachi 15 13.11.2017 Chi no Wadachi 14 23.09.2017 Chi no Wadachi 13.5 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 13 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 12 Masquerade 17.09.2017 Chi no Wadachi 11 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 10 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 9 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 8 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 7 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 6 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 5 Masquerade 14.08.2017 Chi no Wadachi 4 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 3 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 2 Masquerade 18.04.2017 Chi no Wadachi 1 Masquerade 18.04.2017