loading...

Chí Tôn Chư Thiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Horror , Manhua .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhTrong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí….
Nhóm dịch: Đang Cập NhậtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chí Tôn Chư Thiên 45 hamtruyen.com 26.04.2017 Chí Tôn Chư Thiên 44 hamtruyen.com 14.03.2017 Chí Tôn Chư Thiên 43 hamtruyen.com 9.02.2017 Chí Tôn Chư Thiên 42 20.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 41 17.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 40 hamtruyen.com 13.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 39 hamtruyen.com 11.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 38 hamtruyen.com 9.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 37 hamtruyen.com 7.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 36 hamtruyen.com 5.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 35 hamtruyen.com 5.01.2017 Chí Tôn Chư Thiên 34 30.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 33 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 32 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 31 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 30 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 29 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 28 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 27 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 26 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 25 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 24 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 23 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 22 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 21 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 20 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 19 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 18 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 17 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 16 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 15 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 14 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 13 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 12 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 11 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 10 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 9 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 8 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 7 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 6 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 5 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 4 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 3 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 2 27.12.2016 Chí Tôn Chư Thiên 1 27.12.2016