Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Tên khác: Other World Warrior ; The Dimensional Mercenary ; Two; Dimensional Mercenary

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhThanh niên Kang Chul Ho là một điển hình của đại đa số sinh viên đại học vừa ra trường: thất nghiệp, nợ nần, mồm ngậm hành,…
Một hôm, thanh niên này lướt web tìm việc làm thì đhs lại bị xuyên không sang một thế giới khác toàn là chiến tranh.
Với thân phận mới là Parsons, liệu thanh niên này phế vật này có thể chứng minh rằng mình xứng đáng làm main của bộ truyện?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 82 12.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 81 10.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 80 9.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 79 9.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 78 4.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 77 4.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 76 3.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 75 1.10.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 74 23.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 73 22.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 72 20.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 71 19.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 70 17.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 69 17.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 68 17.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 67 17.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 66 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 65 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 64 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 63 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 62 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 61 16.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 60 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 59 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 58 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 57 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 56 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 55 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 54 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 53 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 52 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 51 15.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 50 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 49 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 48 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 47 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 46 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 45 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 44 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 43 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 42 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 41 14.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 40 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 39 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 38 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 37 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 36 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 35 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 34 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 33 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 32 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 31 10.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 30 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 29 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 28 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 27 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 26 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 25 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 24 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 23 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 22 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 21 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 20 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 19 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 18 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 17 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 16 9.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 15 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 14 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 13 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 12 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 11 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 10 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 9 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 8 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 7 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 6 7.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 5 6.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 4 6.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 3 6.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 2 6.09.2020 Chiến Binh Từ Thế Giới Khác 1 6.09.2020