Chiến Quốc Yêu Hồ

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Historical , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hànhCâu chuyện về Tiên Đạo và Yêu Hồ chống lại Ám trong thời đại Chiến Quốc.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chiến Quốc Yêu Hồ 24 hamtruyen.com 30.10.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 23 hamtruyen.com 27.10.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 22 hamtruyen.com 29.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 21 hamtruyen.com 26.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 20 hamtruyen.com 11.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 19 hamtruyen.com 4.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 18 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 17 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 16 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 15 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 14 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 13 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 12 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 11 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 10 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 9 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 8 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 7 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 6 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 5 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 4 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 3 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 2 hamtruyen.com 2.09.2014 Chiến Quốc Yêu Hồ 1 hamtruyen.com 2.09.2014