Chihayafuru

Tên khác: Chihaya Full; Chihaya Furu

Tác giả: .

Thể loại: Drama , Josei , Romance , School Life , Slice of Life , Sports .

Chương mới nhất: 173 - Đang tiến hànhBan đầu, ước mơ của Chihay Ayase đó là chị mình sẽ trở thành người mẫu số 1 Nhật Bản. Nhưng cuộc gặp gỡ với cậu học trò nghèo Arata Wataya đã dạy cho cô bé biết một điều rằng “Ước mơ chỉ thực sự là ước mơ khi ta nỗ lực phấn đấu để đạt được nó”. Niềm vui thích lớn nhất của Arata đó là đựoc chơi bài Kurata*. Chính tình yêu cũng như sự nghiêm túc của Arata dành cho bài Kurata đã truyền cảm hứng cho Chihaya, đồng thời đem đến cho em một ước mơ mới: trở thành nữ hoàng bài Kurata!

Chihayafuru đã giành được 2 giải thưởng Manga Taisho. Chiến thắng trong giải Kodansha Manga hàng năm với vị trí 35 thể loại Shoujo hay nhất. Đồng thời nó cũng được chuyển thể thành anime với độ dài 25 tập.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chihayafuru 173 2.06.2018 Chihayafuru 171 25.09.2017 Chihayafuru 170 2.08.2017 Chihayafuru 169 2.07.2017 Chihayafuru 168 8.04.2017 Chihayafuru 167 8.04.2017 Chihayafuru 166 3.01.2017 Chihayafuru 165 3.01.2017 Chihayafuru 164 20.09.2016 Chihayafuru 163 23.08.2016 Chihayafuru 162 23.08.2016 Chihayafuru 161 23.08.2016 Chihayafuru 160 23.08.2016 Chihayafuru 159 23.08.2016 Chihayafuru 158 9.08.2016 Chihayafuru 157 9.08.2016 Chihayafuru 156 9.08.2016 Chihayafuru 155 9.08.2016 Chihayafuru 154 9.08.2016 Chihayafuru 153 19.07.2016 Chihayafuru 152 19.07.2016 Chihayafuru 151 19.07.2016 Chihayafuru 150 19.07.2016 Chihayafuru 149 19.07.2016 Chihayafuru 148 19.07.2016 Chihayafuru 147 19.07.2016 Chihayafuru 146 19.07.2016 Chihayafuru 145 19.07.2016 Chihayafuru 144 19.07.2016 Chihayafuru 143 31.05.2016 Chihayafuru 142 31.05.2016 Chihayafuru 141 31.05.2016 Chihayafuru 140 31.05.2016 Chihayafuru 139 31.05.2016 Chihayafuru 138 17.05.2016 Chihayafuru 137 17.05.2016 Chihayafuru 136 17.05.2016 Chihayafuru 135 17.05.2016 Chihayafuru 133 3.05.2016 Chihayafuru 132 3.05.2016 Chihayafuru 131 3.05.2016 Chihayafuru 130 3.05.2016 Chihayafuru 129 3.05.2016 Chihayafuru 128 2.05.2016 Chihayafuru 127 2.05.2016 Chihayafuru 126 2.05.2016 Chihayafuru 125 2.05.2016 Chihayafuru 124 2.05.2016 Chihayafuru 123 2.05.2016 Chihayafuru 122 2.05.2016 Chihayafuru 121 2.05.2016 Chihayafuru 120 2.05.2016 Chihayafuru 119 2.05.2016 Chihayafuru 118 2.05.2016 Chihayafuru 117 2.05.2016 Chihayafuru 116 2.05.2016 Chihayafuru 115 2.05.2016 Chihayafuru 114 2.05.2016 Chihayafuru 113 2.05.2016 Chihayafuru 112 2.05.2016 Chihayafuru 111 2.05.2016 Chihayafuru 110 2.05.2016 Chihayafuru 109 2.05.2016 Chihayafuru 108 2.05.2016 Chihayafuru 107 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 106 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 105 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 104 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 103 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 102 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 101 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 100 QuocBaoGroup 24.03.2016 Chihayafuru 99 Ship of the dream 24.03.2016 Chihayafuru 98 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 97 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 96 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 95 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 94 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 93 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 92 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 91 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 90 Kawaii Group 24.03.2016 Chihayafuru 89 Kawaii Group 18.03.2016 Chihayafuru 88 Kawaii Group 5.03.2016 Chihayafuru 87 Kawaii Group 5.03.2016 Chihayafuru 86 Kawaii Group 5.03.2016 Chihayafuru 85 Kawaii Group 5.03.2016 Chihayafuru 84 Kawaii Group 5.03.2016 Chihayafuru 83 Kawaii Group 23.02.2016 Chihayafuru 82 Kawaii Group 23.02.2016 Chihayafuru 81 Kawaii Group 23.02.2016 Chihayafuru 80 Kawaii Group 23.02.2016 Chihayafuru 79 Kawaii Group 23.02.2016 Chihayafuru 78 Kawaii Group 13.02.2016 Chihayafuru 77 Kawaii Group 13.02.2016 Chihayafuru 76 Kawaii Group 13.02.2016 Chihayafuru 75 Kawaii Group 13.02.2016 Chihayafuru 74 Kawaii Group 13.02.2016 Chihayafuru 73 Kawaii Group 26.01.2016 Chihayafuru 72 Kawaii Group 26.01.2016 Chihayafuru 71 Kawaii Group 26.01.2016 Chihayafuru 70 Kawaii Group 26.01.2016 Chihayafuru 69 Kawaii Group 26.01.2016 Chihayafuru 68 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 67 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 66 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 65 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 64 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 63 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 61 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 60 Kawaii Group 30.11.2015 Chihayafuru 59 7.10.2015 Chihayafuru 58 7.10.2015 Chihayafuru 58 24.02.2018 Chihayafuru 57 7.10.2015 Chihayafuru 56 7.10.2015 Chihayafuru 55 7.10.2015 Chihayafuru 54 7.10.2015 Chihayafuru 53 7.10.2015 Chihayafuru 52 7.10.2015 Chihayafuru 51 7.10.2015 Chihayafuru 50 Kawaii Group 21.06.2015 Chihayafuru 49 Kawaii Group 21.06.2015 Chihayafuru 48 Kawaii Group 21.06.2015 Chihayafuru 47 19.06.2015 Chihayafuru 46 5.06.2015 Chihayafuru 45 5.06.2015 Chihayafuru 44 3.06.2015 Chihayafuru 43 3.06.2015 Chihayafuru 42 3.06.2015 Chihayafuru 41 3.06.2015 Chihayafuru 40 30.05.2015 Chihayafuru 39 30.05.2015 Chihayafuru 38 30.05.2015 Chihayafuru 37 30.05.2015 Chihayafuru 36 30.05.2015 Chihayafuru 35 30.05.2015 Chihayafuru 34 30.05.2015 Chihayafuru 33 30.05.2015 Chihayafuru 32 30.05.2015 Chihayafuru 31 30.05.2015 Chihayafuru 30 30.05.2015 Chihayafuru 29 30.05.2015 Chihayafuru 28 10.04.2015 Chihayafuru 27 10.04.2015 Chihayafuru 26 10.04.2015 Chihayafuru 25 10.04.2015 Chihayafuru 24 10.04.2015 Chihayafuru 23 10.04.2015 Chihayafuru 22 10.04.2015 Chihayafuru 21 10.04.2015 Chihayafuru 20 10.04.2015 Chihayafuru 19 24.03.2015 Chihayafuru 19 24.03.2015 Chihayafuru 18 24.03.2015 Chihayafuru 18 24.03.2015 Chihayafuru 17 24.03.2015 Chihayafuru 17 24.03.2015 Chihayafuru 16 24.03.2015 Chihayafuru 16 24.03.2015 Chihayafuru 15 24.03.2015 Chihayafuru 15 24.03.2015 Chihayafuru 14 24.03.2015 Chihayafuru 14 24.03.2015 Chihayafuru 13 24.03.2015 Chihayafuru 13 24.03.2015 Chihayafuru 12 24.03.2015 Chihayafuru 12 24.03.2015 Chihayafuru 11 24.03.2015 Chihayafuru 11 24.03.2015 Chihayafuru 10 24.03.2015 Chihayafuru 10 24.03.2015 Chihayafuru 9 24.03.2015 Chihayafuru 9 24.03.2015 Chihayafuru 8 24.03.2015 Chihayafuru 8 24.03.2015 Chihayafuru 7 24.03.2015 Chihayafuru 7 24.03.2015 Chihayafuru 6 24.03.2015 Chihayafuru 6 24.03.2015 Chihayafuru 5 24.03.2015 Chihayafuru 5 24.03.2015 Chihayafuru 4 24.03.2015 Chihayafuru 4 24.03.2015 Chihayafuru 3 24.03.2015 Chihayafuru 3 24.03.2015 Chihayafuru 2 24.03.2015 Chihayafuru 2 24.03.2015 Chihayafuru 1 24.03.2015 Chihayafuru 1 24.03.2015