Chii’s Sweet Home

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Seinen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 121 - Đang tiến hànhNhững cuộc phiêu lưu của Chii bắt đầu khi chú mèo con bị lạc khỏi mẹ, may mắn thay, bé Chii được một cặp vợ chồng trẻ và đứa con mới biết đi của họ cưu mang. Mặc dù gia đình không nghĩ rằng họ có ý định giữ bé Chii lại trong nhà, nhưng bé Chii đã dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong gia đình, tất cả là bởi tính khí trẻ con và những biểu hiện ngốc nghếch đáng yêu của bé….

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chii's Sweet Home 121 Lazy Team 11.06.2014 Chii's Sweet Home 120 Lazy Team 16.05.2014 Chii's Sweet Home 119 Lazy Team 23.04.2014 Chii's Sweet Home 118 Lazy Team 14.04.2014 Chii's Sweet Home 117 Lazy Team 6.04.2014 Chii's Sweet Home 116 Lazy Team 6.04.2014 Chii's Sweet Home 115 Lazy Team 10.03.2014 Chii's Sweet Home 114 Lazy Team 24.02.2014 Chii's Sweet Home 113 Lazy Team 16.02.2014 Chii's Sweet Home 112 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 111 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 110 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 109 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 108 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 107 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 106 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 105 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 104 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 103 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 102 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 101 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 100 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 99 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 98 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 97 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 96 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 95 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 94 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 93 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 92 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 91 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 90 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 89 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 88 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 87 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 86 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 85 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 84 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 83 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 82 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 81 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 80 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 79 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 78 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 77 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 76 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 75 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 74 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 73 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 72 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 71 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 70 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 69 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 68 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 67 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 66 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 65 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 64 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 63 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 62 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 61 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 60 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 59 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 58 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 57 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 56 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 55 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 54 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 53 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 52 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 51 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 50 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 49 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 48 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 47 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 46 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 45 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 44 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 43 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 42 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 41 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 40 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 39.5 Anonymous 29.09.2013 Chii's Sweet Home 39 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 38 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 37 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 36 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 35 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 34 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 33 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 32 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 31 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 30 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 29 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 28 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 27 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 26 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 25 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 24 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 23 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 22 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 21 Easycome.us 29.09.2013 Chii's Sweet Home 20 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 19 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 18 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 17 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 16 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 15 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 14 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 13 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 12 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 11 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 10 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 9 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 8 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 7 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 6 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 5 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 4 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 3 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 2 Lazy Team 29.09.2013 Chii's Sweet Home 1 Lazy Team 29.09.2013