Chim cánh cụt Ginji

Tên khác: Tuxedo gin

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 136 - Đang tiến hànhCâu truyện kể về cuộc hành trình tìm lại làm người của anh chàng ginji để trở lại với cô bạn gái (hot) và thằng bạn quen khi solo trên tàu điện. câu chuyện sẽ đi về đâuu….cái kết huy hoàngTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chim cánh cụt Ginji 136 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 135 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 134 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 133 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 132 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 131 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 130 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 129 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 128 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 127 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 126 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 125 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 124 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 123 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 122 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 121 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 120 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 119 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 118 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 117 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 116 SISG 8.03.2016 Chim cánh cụt Ginji 115 SISG 3.01.2015 Chim cánh cụt Ginji 114 SISG 3.01.2015 Chim cánh cụt Ginji 113 SISG 3.01.2015 Chim cánh cụt Ginji 112 SISG 3.01.2015 Chim cánh cụt Ginji 111 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 110 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 109 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 108 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 107 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 106 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 105 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 104 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 103 SISG 16.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 102 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 101 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 100 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 99 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 98 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 97 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 96 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 95 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 94 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 93 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 92 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 91 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 90 SISG 2.12.2014 Chim cánh cụt Ginji 89 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 88 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 87 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 86 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 85 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 84 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 83 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 82 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 81 SISG 13.10.2014 Chim cánh cụt Ginji 80 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 79 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 78 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 77 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 76 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 75 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 74 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 73 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 72 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 71 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 70 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 69 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 68 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 67 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 66 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 65 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 64 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 63 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 62 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 61 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 60 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 59 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 58 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 57 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 56 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 55 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 54 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 53 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 52 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 51 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 50 SISG 29.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 49 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 48 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 47 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 46 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 45 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 44 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 43 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 42 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 41 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 40 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 39 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 38 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 37 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 36 SISG 28.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 35 SISG 11.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 34 [SISG] Silver Star Group 8.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 33 [SISG] Silver Star Group 1.09.2014 Chim cánh cụt Ginji 32 [SISG] Silver Star Group 29.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 31 [SISG] Silver Star Group 29.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 30 [SISG] Silver Star Group 22.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 29 [SISG] Silver Star Group 20.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 28 SISG 8.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 27 SISG 5.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 26 SISG 1.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 25 SISG 1.08.2014 Chim cánh cụt Ginji 24 SISG 26.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 23 SISG 22.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 22 [SISG] Silver Star Group 21.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 21 [SISG] Silver Star Group 19.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 20 [SISG] Silver Star Group 17.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 19 [SISG] Silver Star Group 17.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 18 [SISG] Silver Star Group 17.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 18 SISG 18.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 17 [SISG] Silver Star Group 17.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 17 SISG 18.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 16 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 15 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 14 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 13 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 12 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 11 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 10 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 9 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 8 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 7 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 6 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 5 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 4 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 3 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 2 SISG 14.07.2014 Chim cánh cụt Ginji 1 SISG 14.07.2014