Chimamire Sukeban Chainsaw

Tên khác: 血まみれスケバンチェーンソー

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Horror , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hành Geeko Nokomura – một cô gái đang phải đơn độc để chiến đấu lại với cô bạn cùng lớp Nero Aoi – người đã biến tất cả những bạn học của mình thành Zombie. Để tiếp cận được Nero, Geeko buộc lòng phải tiêu diệt những người bạn cùng lớp đã bị hóa thành Zombie của mình. 1 bộ truyện dữ cmn dội
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com