Chimamire Sukeban Chainsaw

Tên khác: 血まみれスケバンチェーンソー

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Horror , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hành Geeko Nokomura – một cô gái đang phải đơn độc để chiến đấu lại với cô bạn cùng lớp Nero Aoi – người đã biến tất cả những bạn học của mình thành Zombie. Để tiếp cận được Nero, Geeko buộc lòng phải tiêu diệt những người bạn cùng lớp đã bị hóa thành Zombie của mình. 1 bộ truyện dữ cmn dội
Nhóm dịch: BlogTruyen.ComTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chimamire Sukeban Chainsaw 22 29.06.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 21 blogtruyen.com 26.06.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 20 blogtruyen.com 24.06.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 19 blogtruyen.com 19.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 18 blogtruyen.com 11.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 17 blogtruyen.com 6.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 16 blogtruyen.com 6.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 15 blogtruyen.com 6.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 14 blogtruyen.com 6.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 13 blogtruyen.com 6.01.2017 Chimamire Sukeban Chainsaw 12 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 11 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 10 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 9 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 8 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 7 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 6 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 5 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 4 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 3 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 2 27.08.2016 Chimamire Sukeban Chainsaw 1 27.08.2016