Chocolat

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Romance , Seinen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhChocolat là một câu chuyện hài hước về cô bé mồ côi mẹ Itatsu Chiyoko, cha bị bắt vì khoản nợ khổng lồ. Bây giờ cô đang sống với Komugi Matsuyoshi, từng là ông vua của thế giới ngầm hiện đang mở một cửa tiệm bánh ngọt… Chuyện gì sẽ xảy ra?


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chocolat 42 Joanna 29.09.2013 Chocolat 41 Joanna 29.09.2013 Chocolat 40 Joanna 29.09.2013 Chocolat 39 Joanna 29.09.2013 Chocolat 38 Joanna 29.09.2013 Chocolat 37 Joanna 29.09.2013 Chocolat 36 Joanna 29.09.2013 Chocolat 35 Joanna 29.09.2013 Chocolat 34 Joanna 29.09.2013 Chocolat 33 Joanna 29.09.2013 Chocolat 32 Joanna 29.09.2013 Chocolat 31 Joanna 29.09.2013 Chocolat 30 Joanna 29.09.2013 Chocolat 29 Joanna 29.09.2013 Chocolat 28 Joanna 29.09.2013 Chocolat 27 Joanna 29.09.2013 Chocolat 26 Joanna 29.09.2013 Chocolat 25 Joanna 29.09.2013 Chocolat 24 Joanna 29.09.2013 Chocolat 23 Joanna 29.09.2013 Chocolat 22 Joanna 29.09.2013 Chocolat 21 Joanna 29.09.2013 Chocolat 20 Joanna 29.09.2013 Chocolat 19 Joanna 29.09.2013 Chocolat 18 Joanna 29.09.2013 Chocolat 17 Joanna 29.09.2013 Chocolat 16 Joanna 29.09.2013 Chocolat 15 Joanna 29.09.2013 Chocolat 14 Joanna 29.09.2013 Chocolat 13 Joanna 29.09.2013 Chocolat 12 Joanna 29.09.2013 Chocolat 11 Joanna 29.09.2013 Chocolat 10 Joanna 29.09.2013 Chocolat 9 Joanna 29.09.2013 Chocolat 8 Joanna 29.09.2013 Chocolat 7 Joanna 29.09.2013 Chocolat 6 Joanna 29.09.2013 Chocolat 5 Joanna 29.09.2013 Chocolat 4 Joanna 29.09.2013 Chocolat 3 Joanna 29.09.2013 Chocolat 2 Joanna 29.09.2013 Chocolat 1 Joanna 29.09.2013