Choujin Sensen

Tên khác: 超人战线; 超人戦線; The Front of Superman

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Drama , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 28 - Đang tiến hànhMột người phụ nữ bí ẩn đã tổ chức một trận đấu chết chóc, trên một hòn đảo hoang vô danh. Chỉ có người thắng mới thoát được nơi đó và có được điều mình hằng mong ước……..
                                       Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Choujin Sensen 28 25.10.2016 Choujin Sensen 27 25.10.2016 Choujin Sensen 26 25.10.2016 Choujin Sensen 25 25.10.2016 Choujin Sensen 24 4.10.2016 Choujin Sensen 23 4.10.2016 Choujin Sensen 22 6.09.2016 Choujin Sensen 21 6.09.2016 Choujin Sensen 20 6.09.2016 Choujin Sensen 19 6.09.2016 Choujin Sensen 18 6.09.2016 Choujin Sensen 17 6.09.2016 Choujin Sensen 16 6.09.2016 Choujin Sensen 15 6.09.2016 Choujin Sensen 14 6.09.2016 Choujin Sensen 13 6.09.2016 Choujin Sensen 12 6.09.2016 Choujin Sensen 11 6.09.2016 Choujin Sensen 10 6.09.2016 Choujin Sensen 9 6.09.2016 Choujin Sensen 8 6.09.2016 Choujin Sensen 7 6.09.2016 Choujin Sensen 6 6.09.2016 Choujin Sensen 5 6.09.2016 Choujin Sensen 4 6.09.2016 Choujin Sensen 3 6.09.2016 Choujin Sensen 2 6.09.2016 Choujin Sensen 1 6.09.2016