Chrono Crusade

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 21.5 - Hoàn thànhNước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nhìn khái quát thì đó là một thời gian hoa bình sau Chiến tranh thế giới. Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ hòa bình. Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ xuất hiện và phá hoại. Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc mọi công việc của mình nhưng đều gây nhiều thiệt hại còn hơn bọn quỷ… Trong một lần làm nhiệm vụ, họ gặp một cô gái với giọng hát hay tuyệt vời tên là Azmaria, người đang là mục tiêu của người cha kế của cô ấy. Rosette, Chrono đã cứu cô, và hơn hết mối quan hệ giữa họ ngày càng được bồi đắp…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chrono Crusade 57 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 56 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 55 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 54 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 53 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 52 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 51 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 50 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 49 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 48 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 47 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 46 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 45 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 44 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 43 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 42 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 41 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 40 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 39 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 38 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 37 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 36 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 35 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 34 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 33 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 32 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 31 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 30 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 29 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 28 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 27 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 26 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 25 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 24 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 23 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 22 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 21.5 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 21 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 20 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 19 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 18 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 17 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 16 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 15 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 14 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 13 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 12 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 11 Ảo Mộng Vĩnh Hằng 29.09.2013 Chrono Crusade 10 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 9 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 8 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 7 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 6 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 5 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 4 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 3 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 2 REACH 29.09.2013 Chrono Crusade 1 REACH 29.09.2013