Chrono Monochrome

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Historical , Shounen , Sports , Supernatural .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hành1 thần đồng trong giới cờ vua, gặp một biến cố lớn nên mắc phải căn bệnh không thể ngồi đối diện người khác -.- Tan cmn nát sự nghiệp cờ rồi còn đâu -.- Vậy con đường của cậu sẽ ra sao, đọc thì biết:vTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chrono Monochrome 23 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 22 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 21 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 20 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 19 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 18 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 17 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 16 hamtruyen.com 16.09.2016 Chrono Monochrome 15 hamtruyen.com 10.04.2015 Chrono Monochrome 14 hamtruyen.com 10.04.2015 Chrono Monochrome 13 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 12 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 11 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 10 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 9 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 8 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 7 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 6 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 5 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 4 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 3 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 2 hamtruyen.com 12.03.2015 Chrono Monochrome 1 hamtruyen.com 12.03.2015