Chronos Ruler

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Supernatural .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chronos Ruler 18 17.03.2016 Chronos Ruler 17 Fallen Angels 11.01.2016 Chronos Ruler 16 Fallen Angels 11.12.2015 Chronos Ruler 15 Fallen Angels 4.12.2015 Chronos Ruler 14 Fallen Angels 22.11.2015 Chronos Ruler 13 Fallen Angels 16.11.2015 Chronos Ruler 12 Fallen Angels 16.11.2015 Chronos Ruler 11 Fallen Angels 2.11.2015 Chronos Ruler 10 Fallen Angels 9.10.2015 Chronos Ruler 9 Fallen Angels 9.10.2015 Chronos Ruler 8 Fallen Angels 9.10.2015 Chronos Ruler 7 Fallen Angels 9.10.2015 Chronos Ruler 6 Fallen Angels 9.10.2015 Chronos Ruler 5 Fallen Angels 24.08.2015 Chronos Ruler 4 Fallen Angels 24.08.2015 Chronos Ruler 3 Fallen Angels 24.08.2015 Chronos Ruler 2 Fallen Angels 24.08.2015 Chronos Ruler 1 Fallen Angels 24.08.2015