Chú Bé Quyền Năng

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua , Martial Arts , Truyện scan .

Chương mới nhất: 90 - Đang tiến hànhBộ truyện đình đám vào tầm năm 2000 (15 năm về trước) 
Đây là một bộ truyện của Đài Loan, nhưng nét vẽ thì y hệt bộ 7 viên ngọc rồng, cả phong cách hài hước trong truyện cũng giống 
đến giờ mình cũng ko dám chắc có phải của đài loan hay không nữa     
Túm lại đây là một bộ truyện cực kỳ hấp dẫn, hài hước, hồi hộp, và quan trọng là nó gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn 
Nhóm dịch: BlogTruyen.Com BlogTruyen Scan GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chú Bé Quyền Năng 90 30.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 89 30.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 88 29.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 87 29.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 86 29.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 85 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 84 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 83 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 82 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 81 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 80 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 79 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 78 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 77 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 76 26.08.2015 Chú Bé Quyền Năng 75 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 74 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 73 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 72 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 71 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 70 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 69 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 68 19.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 67 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 66 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 65 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 64 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 63 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 62 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 61 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 60 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 59 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 58 12.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 57 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 56 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 55 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 54 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 53 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 52 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 51 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 50 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 49 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 48 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 47 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 46 4.07.2015 Chú Bé Quyền Năng 45 24.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 44 24.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 43 23.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 42 23.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 41 21.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 40 21.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 39 18.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 38 18.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 37 18.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 36 18.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 35 15.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 34 15.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 33 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 32 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 31 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 30 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 29 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 28 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 27 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 26 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 25 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 24 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 23 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 22 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 21 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 20 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 19 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 18 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 17 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 16 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 15 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 14 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 13 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 12 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 11 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 10 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 9 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 8 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 7 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 6 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 5 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 4 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 3 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 2 14.06.2015 Chú Bé Quyền Năng 1 14.06.2015