Chú Bé Rồng

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 300 - Đang tiến hànhChú Bé Rồng là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có “thiên mệnh”. Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Kể từ đây, Koikichi – Chú Bé Rồng cùng Asha bắt đầu bị cuốn vào vòng tranh đoạt thiên hạ tàn khốc, phải đương đầu với những đối thủ võ nghệ siêu quần, những âm mưu và thủ đoạn đáng sợ. Làm sao để Koikichi có thể tồn tại trong thời chiến loạn? “Thiên mệnh” của Chú Bé Rồng là gì? Mời các bạn đón đọc Chú Bé Rồng và cảm nhận hình ảnh của nhiều nhân vật lịch sử trong Tam Quốc qua ngòi bút và cách nhìn mới của tác giả.
Chú Bé Rồng, tên gốc là Ryuuroden, đã từng được xuất bản ở Việt Nam và được đông đảo độc giả yêu thích.


Ryuurouden manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chú Bé Rồng 300 30.06.2020 Chú Bé Rồng 299 13.06.2020 Chú Bé Rồng 298 4.06.2020 Chú Bé Rồng 297.2 2.06.2020 Chú Bé Rồng 297 29.05.2020 Chú Bé Rồng 295.2 9.03.2020 Chú Bé Rồng 295 29.02.2020 Chú Bé Rồng 294.2 14.11.2019 Chú Bé Rồng 294 9.07.2019 Chú Bé Rồng 293.2 2.07.2019 Chú Bé Rồng 293 13.05.2019 Chú Bé Rồng 292.2 4.05.2019 Chú Bé Rồng 291.2 22.02.2019 Chú Bé Rồng 291 3.02.2019 Chú Bé Rồng 290.3 2.02.2019 Chú Bé Rồng 290.2 29.01.2019 Chú Bé Rồng 290 27.12.2018 Chú Bé Rồng 289.2 9.11.2018 Chú Bé Rồng 286 19.03.2018 Chú Bé Rồng 285 7.02.2018 Chú Bé Rồng 285 26.02.2018 Chú Bé Rồng 284.2 5.02.2018 Chú Bé Rồng 284 29.01.2018 Chú Bé Rồng 283 23.12.2017 Chú Bé Rồng 282 23.11.2017 Chú Bé Rồng 281 31.10.2017 Chú Bé Rồng 280 21.09.2017 Chú Bé Rồng 279.2 28.08.2017 Chú Bé Rồng 279 comicvn.net 26.08.2017 Chú Bé Rồng 278.5 comicvn.net 10.08.2017 Chú Bé Rồng 278 comicvn.net 6.08.2017 Chú Bé Rồng 277.5 comicvn.net 2.07.2017 Chú Bé Rồng 277 comicvn.net 27.06.2017 Chú Bé Rồng 276.5 comicvn.net 26.06.2017 Chú Bé Rồng 276 24.06.2017 Chú Bé Rồng 275.2 20.06.2017 Chú Bé Rồng 275 19.06.2017 Chú Bé Rồng 274.2 19.03.2017 Chú Bé Rồng 274 18.03.2017 Chú Bé Rồng 273.2 24.02.2017 Chú Bé Rồng 273 22.02.2017 Chú Bé Rồng 272.2 18.02.2017 Chú Bé Rồng 272 15.02.2017 Chú Bé Rồng 271.2 9.02.2017 Chú Bé Rồng 271 9.02.2017 Chú Bé Rồng 270 comicvn.net 7.02.2017 Chú Bé Rồng 269 comicvn.net 7.02.2017 Chú Bé Rồng 269 1.11.2018 Chú Bé Rồng 268 31.01.2017 Chú Bé Rồng 267 31.01.2017 Chú Bé Rồng 266 15.08.2016 Chú Bé Rồng 265 15.08.2016 Chú Bé Rồng 264 19.07.2016 Chú Bé Rồng 263 comicvn.net 9.04.2016 Chú Bé Rồng 262 comicvn.net 8.03.2016 Chú Bé Rồng 261 comicvn.net 12.02.2016 Chú Bé Rồng 260 comicvn.net 7.01.2016 Chú Bé Rồng 259 comicvn.net 13.12.2015 Chú Bé Rồng 258 comicvn.net 10.11.2015 Chú Bé Rồng 257 comicvn.net 8.10.2015 Chú Bé Rồng 256 comicvn.net 8.10.2015 Chú Bé Rồng 255 comicvn.net 7.09.2015 Chú Bé Rồng 254 comicvn.net 10.08.2015 Chú Bé Rồng 253 comicvn.net 15.07.2015 Chú Bé Rồng 252 comicvn.net 22.06.2015 Chú Bé Rồng 251 comicvn.net 19.05.2015 Chú Bé Rồng 250 comicvn.net 12.04.2015 Chú Bé Rồng 249 comicvn.net 26.03.2015 Chú Bé Rồng 248 comicvn.net 20.02.2015 Chú Bé Rồng 247 comicvn.net 13.01.2015 Chú Bé Rồng 246 comicvn.net 16.12.2014 Chú Bé Rồng 245 comicvn.net 2.12.2014 Chú Bé Rồng 244 comicvn.net 21.09.2014 Chú Bé Rồng 243 comicvn.net 11.09.2014 Chú Bé Rồng 242 comicvn.net 8.08.2014 Chú Bé Rồng 241 comicvn.net 12.07.2014 Chú Bé Rồng 241 7.04.2020 Chú Bé Rồng 240 comicvn.net 11.07.2014 Chú Bé Rồng 239 comicvn.net 12.05.2014 Chú Bé Rồng 238 comicvn.net 9.04.2014 Chú Bé Rồng 237 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 236 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 235 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 234 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 233 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 232 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 231 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 230 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 229 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 228 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 227 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 226 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 225 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 224 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 223 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 222 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 221 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 220 comicvn.net 12.09.2014 Chú Bé Rồng 219 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 218 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 217 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 216 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 215 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 214 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 213 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 212 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 211 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 210 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 209 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 208 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 207 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 206 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 205 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 204 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 203 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 202 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 201 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 200 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 199 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 198 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 197 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 196 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 195 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 194 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 193 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 192 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 191 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 190 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 189 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 188 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 187 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 186 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 185 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 184 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 183 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 182 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 181 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 180 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 179 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 178 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 177 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 176 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 175 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 174 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 173 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 172 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 171 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 170 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 169 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 168 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 167 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 166 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 165 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 164 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 163 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 162 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 161 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 160 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 160 26.06.2017 Chú Bé Rồng 159 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 158 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 157 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 156 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 155 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 154 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 153 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 152 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 151 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 150 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 149 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 148 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 147 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 146 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 145 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 144 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 143 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 142 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 141 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 140 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 139 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 138 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 137 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 136 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 135 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 134 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 133 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 132 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 131 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 130 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 129 28.03.2018 Chú Bé Rồng 128 28.03.2018 Chú Bé Rồng 127 28.03.2018 Chú Bé Rồng 126 28.03.2018 Chú Bé Rồng 125 28.03.2018 Chú Bé Rồng 124 28.03.2018 Chú Bé Rồng 123 28.03.2018 Chú Bé Rồng 122 28.03.2018 Chú Bé Rồng 121 28.03.2018 Chú Bé Rồng 120 28.03.2018 Chú Bé Rồng 119 28.03.2018 Chú Bé Rồng 118 28.03.2018 Chú Bé Rồng 117 28.03.2018 Chú Bé Rồng 116 28.03.2018 Chú Bé Rồng 115 28.03.2018 Chú Bé Rồng 114 28.03.2018 Chú Bé Rồng 113 28.03.2018 Chú Bé Rồng 112 28.03.2018 Chú Bé Rồng 111 28.03.2018 Chú Bé Rồng 100 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 99 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 98 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 97 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 96 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 95 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 93 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 92 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 91 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 90 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 89 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 88 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 87 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 86 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 85 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 84 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 83 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 82 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 81 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 80 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 79 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 78 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 77 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 76 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 75 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 74 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 73 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 72 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 71 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 70 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 69 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 68 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 67 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 66 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 65 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 64 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 63 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 62 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 61 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 60 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 59 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 58 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 57 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 56 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 55 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 54 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 53 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 52 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 51 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 50 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 49 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 48 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 47 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 46 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 45 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 44 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 43 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 42 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 41 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 40 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 39 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 38 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 37 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 36 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 35 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 34 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 33 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 32 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 31 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 30 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 29 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 28 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 27 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 26 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 25 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 24 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 23 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 22 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 21 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 20 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 19 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 18 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 17 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 16 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 15 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 14 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 13 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 12 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 11 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 10 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 9 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 8 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 7 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 6 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 5 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 4 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 3 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 2 ryuuroden.info 12.09.2014 Chú Bé Rồng 1 ryuuroden.info 12.09.2014