Chư Thiên Ký

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 257 - Đang tiến hànha phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chư Thiên Ký 257 18.05.2020 Chư Thiên Ký 256 16.05.2020 Chư Thiên Ký 255 14.05.2020 Chư Thiên Ký 254 12.05.2020 Chư Thiên Ký 253 10.05.2020 Chư Thiên Ký 252 15.02.2020 Chư Thiên Ký 251 13.02.2020 Chư Thiên Ký 250 11.02.2020 Chư Thiên Ký 249 9.02.2020 Chư Thiên Ký 247 5.02.2020 Chư Thiên Ký 246 3.02.2020 Chư Thiên Ký 245 23.12.2019 Chư Thiên Ký 244 21.12.2019 Chư Thiên Ký 243 19.12.2019 Chư Thiên Ký 242 17.12.2019 Chư Thiên Ký 241 15.12.2019 Chư Thiên Ký 240 13.12.2019 Chư Thiên Ký 239 11.12.2019 Chư Thiên Ký 238 9.12.2019 Chư Thiên Ký 237 7.12.2019 Chư Thiên Ký 236 5.12.2019 Chư Thiên Ký 235 3.12.2019 Chư Thiên Ký 233 30.11.2019 Chư Thiên Ký 232 28.11.2019 Chư Thiên Ký 231 24.10.2019 Chư Thiên Ký 230 12.10.2019 Chư Thiên Ký 229 8.10.2019 Chư Thiên Ký 194 6.08.2019 Chư Thiên Ký 193 4.08.2019 Chư Thiên Ký 192 2.08.2019 Chư Thiên Ký 191 17.07.2019 Chư Thiên Ký 190 15.07.2019 Chư Thiên Ký 189 13.07.2019 Chư Thiên Ký 188 11.07.2019 Chư Thiên Ký 187 9.07.2019 Chư Thiên Ký 186 7.07.2019 Chư Thiên Ký 185 7.06.2019 Chư Thiên Ký 184 5.06.2019 Chư Thiên Ký 183 3.06.2019 Chư Thiên Ký 182 1.06.2019 Chư Thiên Ký 181 30.05.2019 Chư Thiên Ký 180 28.05.2019 Chư Thiên Ký 179 26.05.2019 Chư Thiên Ký 178 24.05.2019 Chư Thiên Ký 177 22.05.2019 Chư Thiên Ký 176 7.05.2019 Chư Thiên Ký 175 5.05.2019 Chư Thiên Ký 173 1.05.2019 Chư Thiên Ký 172 29.04.2019 Chư Thiên Ký 171 27.04.2019 Chư Thiên Ký 170 17.04.2019 Chư Thiên Ký 169 15.04.2019 Chư Thiên Ký 168 13.04.2019 Chư Thiên Ký 167 11.04.2019 Chư Thiên Ký 166 9.04.2019 Chư Thiên Ký 165 7.04.2019 Chư Thiên Ký 164 5.04.2019 Chư Thiên Ký 163 3.04.2019 Chư Thiên Ký 162 1.04.2019 Chư Thiên Ký 161 29.03.2019 Chư Thiên Ký 160 27.03.2019 Chư Thiên Ký 159 25.03.2019 Chư Thiên Ký 158 20.03.2019 Chư Thiên Ký 157 19.03.2019 Chư Thiên Ký 156 17.03.2019 Chư Thiên Ký 155 15.03.2019 Chư Thiên Ký 154 13.03.2019 Chư Thiên Ký 153 12.03.2019 Chư Thiên Ký 152 14.02.2019 Chư Thiên Ký 151 12.02.2019 Chư Thiên Ký 150 10.02.2019 Chư Thiên Ký 149 5.02.2019 Chư Thiên Ký 148 3.02.2019 Chư Thiên Ký 147 9.01.2019 Chư Thiên Ký 146 30.01.2019 Chư Thiên Ký 145 12.01.2019 Chư Thiên Ký 144 10.01.2019 Chư Thiên Ký 143 8.01.2019 Chư Thiên Ký 142 6.01.2019 Chư Thiên Ký 141 4.01.2019 Chư Thiên Ký 140 2.01.2019 Chư Thiên Ký 139 30.12.2018 Chư Thiên Ký 138 28.12.2018 Chư Thiên Ký 137 26.12.2018 Chư Thiên Ký 136 16.12.2018 Chư Thiên Ký 135 15.12.2018 Chư Thiên Ký 134 14.12.2018 Chư Thiên Ký 133 11.12.2018 Chư Thiên Ký 132 10.12.2018 Chư Thiên Ký 131 9.12.2018 Chư Thiên Ký 130 8.12.2018 Chư Thiên Ký 129 7.12.2018 Chư Thiên Ký 128 6.12.2018 Chư Thiên Ký 127 5.12.2018 Chư Thiên Ký 125 21.11.2018 Chư Thiên Ký 124 20.11.2018 Chư Thiên Ký 123 19.11.2018 Chư Thiên Ký 122 13.11.2018 Chư Thiên Ký 121 12.11.2018 Chư Thiên Ký 120 11.11.2018 Chư Thiên Ký 119 10.11.2018 Chư Thiên Ký 118 9.11.2018 Chư Thiên Ký 116 1.11.2018 Chư Thiên Ký 115 31.10.2018 Chư Thiên Ký 114 30.10.2018 Chư Thiên Ký 112 14.10.2018 Chư Thiên Ký 111 14.10.2018 Chư Thiên Ký 110 13.10.2018 Chư Thiên Ký 109 30.09.2018 Chư Thiên Ký 108 29.09.2018 Chư Thiên Ký 107 25.09.2018 Chư Thiên Ký 105 21.09.2018 Chư Thiên Ký 104 19.09.2018 Chư Thiên Ký 103 16.09.2018 Chư Thiên Ký 102 15.09.2018 Chư Thiên Ký 101 5.09.2018 Chư Thiên Ký 100 4.09.2018 Chư Thiên Ký 99 31.08.2018 Chư Thiên Ký 98 30.08.2018 Chư Thiên Ký 97 26.08.2018 Chư Thiên Ký 96 23.08.2018 Chư Thiên Ký 95 22.08.2018 Chư Thiên Ký 94 21.08.2018 Chư Thiên Ký 93 20.08.2018 Chư Thiên Ký 91 18.08.2018 Chư Thiên Ký 89 10.08.2018 Chư Thiên Ký 88 10.08.2018 Chư Thiên Ký 87 1.08.2018 Chư Thiên Ký 86 30.07.2018 Chư Thiên Ký 85 29.07.2018 Chư Thiên Ký 83 26.07.2018 Chư Thiên Ký 82 25.07.2018 Chư Thiên Ký 81 24.07.2018 Chư Thiên Ký 80 24.07.2018 Chư Thiên Ký 79 22.07.2018 Chư Thiên Ký 78 21.07.2018 Chư Thiên Ký 76 19.07.2018 Chư Thiên Ký 75 17.07.2018 Chư Thiên Ký 74 17.07.2018 Chư Thiên Ký 73 17.07.2018 Chư Thiên Ký 72 15.07.2018 Chư Thiên Ký 71 14.07.2018 Chư Thiên Ký 70 14.07.2018 Chư Thiên Ký 69 12.07.2018 Chư Thiên Ký 68 10.07.2018 Chư Thiên Ký 66 9.07.2018 Chư Thiên Ký 65 8.07.2018 Chư Thiên Ký 64 7.07.2018 Chư Thiên Ký 62 5.07.2018 Chư Thiên Ký 61 5.07.2018 Chư Thiên Ký 60 3.07.2018 Chư Thiên Ký 59 1.07.2018 Chư Thiên Ký 58 30.06.2018 Chư Thiên Ký 56 22.05.2018 Chư Thiên Ký 54 15.05.2018 Chư Thiên Ký 52 13.05.2018 Chư Thiên Ký 51 6.05.2018 Chư Thiên Ký 50 4.05.2018 Chư Thiên Ký 49 2.05.2018 Chư Thiên Ký 48 28.04.2018 Chư Thiên Ký 47 26.04.2018 Chư Thiên Ký 46 25.04.2018 Chư Thiên Ký 45 22.04.2018 Chư Thiên Ký 44 19.04.2018 Chư Thiên Ký 42 16.04.2018 Chư Thiên Ký 41 15.04.2018 Chư Thiên Ký 40 14.04.2018 Chư Thiên Ký 39 13.04.2018 Chư Thiên Ký 38 10.04.2018 Chư Thiên Ký 37 9.04.2018 Chư Thiên Ký 36.5 11.04.2018 Chư Thiên Ký 36 7.04.2018 Chư Thiên Ký 35 7.04.2018 Chư Thiên Ký 34 7.04.2018 Chư Thiên Ký 33 7.04.2018 Chư Thiên Ký 32 7.04.2018 Chư Thiên Ký 31 7.04.2018 Chư Thiên Ký 30 7.04.2018 Chư Thiên Ký 29 7.04.2018 Chư Thiên Ký 28 7.04.2018 Chư Thiên Ký 27 7.04.2018 Chư Thiên Ký 26 7.04.2018 Chư Thiên Ký 25 7.04.2018 Chư Thiên Ký 24 7.04.2018 Chư Thiên Ký 23 7.04.2018 Chư Thiên Ký 22 7.04.2018 Chư Thiên Ký 21 7.04.2018 Chư Thiên Ký 20 7.04.2018 Chư Thiên Ký 19 7.04.2018 Chư Thiên Ký 18 7.04.2018 Chư Thiên Ký 17 7.04.2018 Chư Thiên Ký 16 7.04.2018 Chư Thiên Ký 15 7.04.2018 Chư Thiên Ký 14 7.04.2018 Chư Thiên Ký 13 7.04.2018 Chư Thiên Ký 12 7.04.2018 Chư Thiên Ký 11 7.04.2018 Chư Thiên Ký 10 7.04.2018 Chư Thiên Ký 9 7.04.2018 Chư Thiên Ký 8 7.04.2018 Chư Thiên Ký 7 7.04.2018 Chư Thiên Ký 6 7.04.2018 Chư Thiên Ký 5 7.04.2018 Chư Thiên Ký 4 7.04.2018 Chư Thiên Ký 3 7.04.2018 Chư Thiên Ký 2 7.04.2018 Chư Thiên Ký 1 7.04.2018