Chu Tước Ký

Tên khác: zhuqueji

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhua .

Chương mới nhất: 22 - Đang tiến hànhCâu  chuyện kể về một thiếu niên  nghèo kiết xác chuyên chắt mót, nhưng không bao giờ từ bỏ hoài bão. Hành trình phấn đấu tràn đầy nhiệt huyết, hành trình Phật Ký của thiếu niên tài giỏi, thì ra bồ tát được luyện thành như vậy. Đón xem tại www.tuoithodudoi.com.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chu Tước Ký 22 14.04.2015 Chu Tước Ký 21 14.04.2015 Chu Tước Ký 20 14.04.2015 Chu Tước Ký 19 14.04.2015 Chu Tước Ký 18 14.04.2015 Chu Tước Ký 17 14.04.2015 Chu Tước Ký 16 14.04.2015 Chu Tước Ký 15 14.04.2015 Chu Tước Ký 14 14.04.2015 Chu Tước Ký 13 14.04.2015 Chu Tước Ký 12 14.04.2015 Chu Tước Ký 11 14.04.2015 Chu Tước Ký 10 14.04.2015 Chu Tước Ký 9 14.04.2015 Chu Tước Ký 8 14.04.2015 Chu Tước Ký 7 14.04.2015 Chu Tước Ký 6 14.04.2015 Chu Tước Ký 5 14.04.2015 Chu Tước Ký 4 14.04.2015 Chu Tước Ký 3 14.04.2015 Chu Tước Ký 2 14.04.2015 Chu Tước Ký 1 14.04.2015