Chung Cực Đấu La

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 101 - Đang tiến hànhCHUNG CỰC ĐẤU LA:
Câu chuyện này là phần 4 nối tiếp với chuỗi câu chuyện trong tác phẩm Đấu La Đại Lục của tác giả
Nội dung truyện được diễn ra sau một vạn năm, khi đó mọi thứ đều bị băng hóa.
Mở đầu là việc đội khảo sát khoa học của Liên bang Đấu La trong lúc khảo thí ở Cực Bắc Chi Địa đã phát hiện một quả trứng có hoa văn hai màu vàng bạc, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra thì phát hiện bên trong có sinh mạng đang phát triển nên đã nhanh chóng mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp trứng. Sau khi trứng nở ra thì không ngờ lại nở ra một đứa trẻ không khác gì trẻ con loài người, một quả trứng nở ra trẻ con.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chung Cực Đấu La 101 15.05.2020 Chung Cực Đấu La 99 29.04.2020 Chung Cực Đấu La 98 29.04.2020 Chung Cực Đấu La 97 25.03.2020 Chung Cực Đấu La 96 19.03.2020 Chung Cực Đấu La 95 15.03.2020 Chung Cực Đấu La 94 2.03.2020 Chung Cực Đấu La 93 2.03.2020 Chung Cực Đấu La 92 18.02.2020 Chung Cực Đấu La 91 10.02.2020 Chung Cực Đấu La 90 1.02.2020 Chung Cực Đấu La 89 22.01.2020 Chung Cực Đấu La 88 13.01.2020 Chung Cực Đấu La 87 7.01.2020 Chung Cực Đấu La 86 27.12.2019 Chung Cực Đấu La 85 21.12.2019 Chung Cực Đấu La 84 9.12.2019 Chung Cực Đấu La 83 5.12.2019 Chung Cực Đấu La 83 9.12.2019 Chung Cực Đấu La 82 21.11.2019 Chung Cực Đấu La 81 16.11.2019 Chung Cực Đấu La 80 4.11.2019 Chung Cực Đấu La 79 2.11.2019 Chung Cực Đấu La 78 2.11.2019 Chung Cực Đấu La 77 28.10.2019 Chung Cực Đấu La 76 26.10.2019 Chung Cực Đấu La 75 24.10.2019 Chung Cực Đấu La 74 22.10.2019 Chung Cực Đấu La 73 21.10.2019 Chung Cực Đấu La 72 18.10.2019 Chung Cực Đấu La 71 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 69 13.10.2019 Chung Cực Đấu La 68 11.10.2019 Chung Cực Đấu La 67 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 66 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 65 25.09.2019 Chung Cực Đấu La 64 17.10.2019 Chung Cực Đấu La 63 18.09.2019 Chung Cực Đấu La 62 16.09.2019 Chung Cực Đấu La 61 14.09.2019 Chung Cực Đấu La 60 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 60 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 59 3.09.2019 Chung Cực Đấu La 59 12.09.2019 Chung Cực Đấu La 58 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 57 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 56 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 55 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 54 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 53 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 52 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 51 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 50 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 49 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 48.5 23.07.2019 Chung Cực Đấu La 48 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 47 1.09.2019 Chung Cực Đấu La 46 13.08.2019 Chung Cực Đấu La 45 11.08.2019 Chung Cực Đấu La 44 31.07.2019 Chung Cực Đấu La 43 29.07.2019 Chung Cực Đấu La 42 15.07.2019 Chung Cực Đấu La 41 13.07.2019 Chung Cực Đấu La 40 27.06.2019 Chung Cực Đấu La 39 20.06.2019 Chung Cực Đấu La 38 14.06.2019 Chung Cực Đấu La 37 12.06.2019 Chung Cực Đấu La 36 3.06.2019 Chung Cực Đấu La 35 1.06.2019 Chung Cực Đấu La 34 4.05.2019 Chung Cực Đấu La 32 26.04.2019 Chung Cực Đấu La 31 25.04.2019 Chung Cực Đấu La 30 22.04.2019 Chung Cực Đấu La 29 19.04.2019 Chung Cực Đấu La 28 15.04.2019 Chung Cực Đấu La 26 11.04.2019 Chung Cực Đấu La 25 8.04.2019 Chung Cực Đấu La 24 7.04.2019 Chung Cực Đấu La 23 5.04.2019 Chung Cực Đấu La 22 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 21 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 20 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 19 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 18 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 17 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 16 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 15 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 14 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 13 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 12 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 11 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 10 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 9 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 8 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 7 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 6 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 5 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 4 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 3 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 2 3.04.2019 Chung Cực Đấu La 1 2.04.2019