Chung Quỳ Truyền Kỳ

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 64 - Đang tiến hànhĐại Đường thạnh thế, con đường tơ lụa vô cùng phồn vinh. Dương gian náo nhiệt, quỷ quái âm gian cũng không cam tịch mịch, lũ lượt lên dương gian tìm chỗ gá vào hay hút tinh huyết. Quỷ Vương Chung Quỳ ra tay, truyền kỳ về quỷ vương cân bằng hai thế giới âm dương chính thức bắt đầu.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chung Quỳ Truyền Kỳ 64 13.12.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 63 14.09.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 62 1.08.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 61 25.07.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 60 10.07.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 58 9.06.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 56 16.04.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 55 12.04.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 53 27.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 52 25.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 51 20.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 50 18.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 49 15.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 48 15.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 47 12.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 46 12.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 45 8.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 44 6.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 43 5.03.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 42 24.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 40 19.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 39 17.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 38 14.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 36 12.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 35 12.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 34 9.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 33 8.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 32 6.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 31 1.02.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 30 30.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 29 29.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 28 26.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 27 24.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 26 21.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 25 20.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 24 17.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 23 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 22 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 21 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 20 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 19 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 18 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 17 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 16 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 15 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 14 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 13 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 12 15.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 11 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 10 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 9 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 8 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 7 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 6 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 5 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 4 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 3 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 2 14.01.2018 Chung Quỳ Truyền Kỳ 1 14.01.2018