Chuyện Của Họ

Tên khác: Their Story

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Manhwa , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 70 - Đang tiến hànhCâu chuyện về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ minh họa nổi tiếng người Tung Của TanJiu. Vẫn được updates hàng ngày, hiện tại chưa có tên chính thức

Trans+Edit: AmaikaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Chuyện Của Họ 70 1.02.2017 Chuyện Của Họ 69 21.01.2017 Chuyện Của Họ 68 25.12.2016 Chuyện Của Họ 67 9.12.2016 Chuyện Của Họ 66 15.11.2016 Chuyện Của Họ 65 15.11.2016 Chuyện Của Họ 64 26.10.2016 Chuyện Của Họ 63 22.10.2016 Chuyện Của Họ 62 22.10.2016 Chuyện Của Họ 61 22.10.2016 Chuyện Của Họ 60 22.10.2016 Chuyện Của Họ 59 20.09.2016 Chuyện Của Họ 58 20.09.2016 Chuyện Của Họ 57 20.09.2016 Chuyện Của Họ 56 20.09.2016 Chuyện Của Họ 55 20.09.2016 Chuyện Của Họ 54 20.09.2016 Chuyện Của Họ 53 14.07.2016 Chuyện Của Họ 52 14.07.2016 Chuyện Của Họ 51 14.07.2016 Chuyện Của Họ 50 14.07.2016 Chuyện Của Họ 49 14.07.2016 Chuyện Của Họ 48 14.07.2016 Chuyện Của Họ 47 14.07.2016 Chuyện Của Họ 46 14.07.2016 Chuyện Của Họ 45 14.07.2016 Chuyện Của Họ 44 14.07.2016 Chuyện Của Họ 43 14.07.2016 Chuyện Của Họ 42 14.07.2016 Chuyện Của Họ 41 14.07.2016 Chuyện Của Họ 40 14.07.2016 Chuyện Của Họ 39 14.07.2016 Chuyện Của Họ 38 14.07.2016 Chuyện Của Họ 37 14.07.2016 Chuyện Của Họ 36 14.07.2016 Chuyện Của Họ 35 14.07.2016 Chuyện Của Họ 34 14.07.2016 Chuyện Của Họ 33 14.07.2016 Chuyện Của Họ 32 14.07.2016 Chuyện Của Họ 31 14.07.2016 Chuyện Của Họ 30 14.07.2016 Chuyện Của Họ 29 20.05.2016 Chuyện Của Họ 28 20.05.2016 Chuyện Của Họ 27 20.05.2016 Chuyện Của Họ 26 9.04.2016 Chuyện Của Họ 25 9.04.2016 Chuyện Của Họ 24 14.03.2016 Chuyện Của Họ 23 14.03.2016 Chuyện Của Họ 22 26.02.2016 Chuyện Của Họ 21 26.02.2016 Chuyện Của Họ 20 26.01.2016 Chuyện Của Họ 20 26.02.2016 Chuyện Của Họ 19 Amaika 19.01.2016 Chuyện Của Họ 18 Amaika 19.01.2016 Chuyện Của Họ 17 Amaika 19.01.2016 Chuyện Của Họ 16 Amaika 31.12.2015 Chuyện Của Họ 15 Amaika 31.12.2015 Chuyện Của Họ 14 Amaika 6.12.2015 Chuyện Của Họ 13 22.11.2015 Chuyện Của Họ 11 1.11.2015 Chuyện Của Họ 10.9 Amaika 25.10.2015 Chuyện Của Họ 10.8 Amaika 19.10.2015 Chuyện Của Họ 10.8 Amaika 25.10.2015 Chuyện Của Họ 10.7 Amaika 19.10.2015 Chuyện Của Họ 10.6 Amaika 26.09.2015 Chuyện Của Họ 10.5 18.09.2015 Chuyện Của Họ 10.4 22.08.2015 Chuyện Của Họ 10.3 22.08.2015 Chuyện Của Họ 10.2 22.08.2015 Chuyện Của Họ 10.1 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9.6 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9.5 22.08.2015 Chuyện Của Họ 8.4 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9.4 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9.3 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9.2 22.08.2015 Chuyện Của Họ 9 22.08.2015 Chuyện Của Họ 8.5 22.08.2015 Chuyện Của Họ 8.3 22.08.2015 Chuyện Của Họ 8.2 22.08.2015 Chuyện Của Họ 8 22.08.2015 Chuyện Của Họ 7 22.08.2015 Chuyện Của Họ 6 22.08.2015 Chuyện Của Họ 5 22.08.2015 Chuyện Của Họ 4 22.08.2015 Chuyện Của Họ 3 22.08.2015 Chuyện Của Họ 2 22.08.2015 Chuyện Của Họ 1 22.08.2015