Ciel

Tên khác: Ciel - The Last Autumn Story; Thiên Đường

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Historical , Manhwa , Romance , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hành“…dù còn nhỏ nhưng Mary đã có giấc mơ về mảnh đất của riêng mình. Còn ước mơ của Lizzy là sẽ kết hôn với con trai thứ của ông chủ nhà máy xay. Chỉ có tôi… hoàn toàn không thấy tương lai của mình… hoàn toàn không… Phải rất lâu sau đó tôi mới biết lý do, như ngôi sao trên bầu trời tan vào ánh sáng ban mai. Định mệnh của tôi cũng đã được định sẵn là ở một nơi xa vời mà tôi không thể thấy được…”


Ciel manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ciel 24 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 23 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 22 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 21 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 20 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 19 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 18 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 17 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 16 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 15 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 14 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 13 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 12 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 11 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 10 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 9 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 8 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 7 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 6 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 5 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 4 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 3 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 2 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 1 Lynx_Lynx 29.09.2013 Ciel 0 Lynx_Lynx 29.09.2013