Citrus (Saburouta)

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hànhNhân vật chính Yuzuko, ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đụng mặt và không mấy cảm tình với Mei – hội trưởng hội học sinh ở trường mới, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó, Yuzuko tiếp tục gặp lại Mei, trong một hoàn cảnh còn dở khóc dở cười hơn.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Citrus (Saburouta) 37 21.04.2018 Citrus (Saburouta) 36 19.02.2018 Citrus (Saburouta) 35 22.01.2018 Citrus (Saburouta) 34 19.11.2017 Citrus (Saburouta) 33 22.10.2017 Citrus (Saburouta) 32 22.09.2017 Citrus (Saburouta) 31 22.09.2017 Citrus (Saburouta) 30 25.07.2017 Citrus (Saburouta) 29 22.06.2017 Citrus (Saburouta) 29 20.06.2018 Citrus (Saburouta) 28 22.06.2017 Citrus (Saburouta) 28 20.06.2018 Citrus (Saburouta) 27 22.06.2017 Citrus (Saburouta) 26 22.06.2017 Citrus (Saburouta) 25 22.06.2017 Citrus (Saburouta) 24 24.11.2016 Citrus (Saburouta) 23 22.09.2016 Citrus (Saburouta) 22 19.07.2016 Citrus (Saburouta) 21 21.05.2016 Citrus (Saburouta) 20 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 19 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 18 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 17 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 17 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 16 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 16 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 15 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 15 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 14 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 14 21.03.2016 Citrus (Saburouta) 13 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 12 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 11 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 10 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 9 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 8 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 7 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 6 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 5 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 4 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 3 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 2 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 1 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 0.2 23.07.2015 Citrus (Saburouta) 0.1 23.07.2015