City Hunter

Tên khác: Thám Tử Tài Hoa

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Romance .

Chương mới nhất: 26.2 - Đang tiến hànhRyo, một anh chàng với tướng mạo khôi ngô, có tài thiện xạ và đặc biệt rất háo sắc. Một anh chàng với biệt danh CITY HUNTER đã làm khiếp vía biết bao thế lực tội ác. Bộ truyện tranh cực kỳ nổi tiếng ở bên Nhật Bản, được dựng thành phim và anime. Ở Việt Nam xuất bản với tên là Thám tử tài hoa, ai chưa đọc truyện này thì quả là 1 sự phí phạm rất lớn.

 


City hunter manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng City Hunter 35 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 34 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 33 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 32 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 31 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 30 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 29 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 28 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 27 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 26.2 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 26.1 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 25 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 24.2 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 24.1 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 23.4 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 23.3 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 23.2 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 23.1 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 22 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 21 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 20 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 19 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 18 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 17 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 16.2 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 16.1 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 15.2 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 15.1 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 14 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 13 thegioithugian.com 30.09.2013 City Hunter 12.1 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 11.3 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 11.2 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 11.1 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 10 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 9 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 8 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 7 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 6.3 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 6.2 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 6.1 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 5 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 4 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 3 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 2.2 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 2.1 TKVN Group 30.09.2013 City Hunter 1 TKVN Group 30.09.2013