Claymore

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 155 - Đang tiến hànhYoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore – Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare – Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Claymore 155 dmt 20.10.2014 Claymore 154 manga24h.com 22.09.2014 Claymore 153 manga24h.com 22.09.2014 Claymore 152 manga24h.com 12.07.2014 Claymore 151 manga24h.com 12.07.2014 Claymore 150 Amethyst Group 4.05.2014 Claymore 149 manga24h.com 6.04.2014 Claymore 148 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 147 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 146 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 145 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 144 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 143 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 142 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 141 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 140 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 139 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 138 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 137 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 136 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 135 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 134 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 133 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 132 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 131 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 130 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 129 manga24h.com 29.08.2014 Claymore 128 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 127 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 126 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 125 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 124 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 123 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 122 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 121 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 120 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 119 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 118 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 117 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 116 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 115 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 114 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 113 Pupu Team 29.08.2014 Claymore 112 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 111 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 110 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 109 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 108 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 107 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 106 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 105 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 104 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 103 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 102 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 101 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 100 MTO 29.08.2014 Claymore 99 MTO 29.08.2014 Claymore 98 MTO 29.08.2014 Claymore 97 MTO 29.08.2014 Claymore 96 MTO 29.08.2014 Claymore 95 MTO 29.08.2014 Claymore 94 MTO 29.08.2014 Claymore 93 MTO 29.08.2014 Claymore 92 MTO 29.08.2014 Claymore 91 MTO 29.08.2014 Claymore 90 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 89 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 88 MTO 29.08.2014 Claymore 87 MTO 29.08.2014 Claymore 86 MTO 29.08.2014 Claymore 85 MTO 29.08.2014 Claymore 84 MTO 29.08.2014 Claymore 83 MTO 29.08.2014 Claymore 82 MTO 29.08.2014 Claymore 81 MTO 29.08.2014 Claymore 80 MTO 29.08.2014 Claymore 79 MTO 29.08.2014 Claymore 78 MTO 29.08.2014 Claymore 77 MTO 29.08.2014 Claymore 76 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 75 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 74 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 73 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 72 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 71 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 70 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 69 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 68 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 67 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 66 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 65 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 64 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 63 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 62 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 61 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 60 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 59 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 58 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 57 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 56 suutamtruyentranh 29.08.2014 Claymore 55 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 54 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 53 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 52 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 51 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 50 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 49 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 48 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 47 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 46 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 45 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 44 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 43 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 42 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 41 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 40 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 39 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 38 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 37 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 36 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 35 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 34 blogtruyen.com 29.08.2014 Claymore 33 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 32 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 31 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 30 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 29 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 28 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 27 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 26 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 25 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 24 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 23 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 22 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 21 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 20 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 19 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 18 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 17 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 16 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 15 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 14 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 13 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 12 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 11 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 10 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 9 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 8 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 7 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 6 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 5 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 4 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 3 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 2 vnsharing.net 29.08.2014 Claymore 1 vnsharing.net 29.08.2014
  1. Ôi mừng quá! Hóng mãi bộ này!!!!!!!! :x
    Cảm ơn các bạn nhiều!