Clover (Tetsuhiro Hirakawa)

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 172 - Đang tiến hànhBa người bạn thời thơ ấu gặp lại nhau ở trường trung học. Hayato điên, Kenji bự con – không làm hại đến cả con ruồi, và Tomoki tự kỷ là những nhân vật chính của bộ manga chiến đấu này.

 


Clover manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 172 14.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 171 14.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 170 14.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 169 14.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 168 9.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 167 28.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 167 9.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 166 28.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 166 9.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 165 28.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 165 9.07.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 164 12.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 163 6.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 162 2.06.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 161 30.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 160 28.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 159 22.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 158 18.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 158 22.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 157 17.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 156 17.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 155 Deathplace Team 15.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 154 Deathplace Team 12.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 153 Deathplace Team 11.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 152 Deathplace Team 10.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 151 Deathplace Team 9.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 150 Deathplace Team 8.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 149 Deathplace Team 8.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 148 Deathplace Team 6.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 147 Deathplace Team 6.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 146 Deathplace Team 6.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 145 Deathplace Team 6.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 144 Deathplace Team 6.05.2017 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 143 Deathplace Team 24.04.2016 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 142 Deathplace Team 6.11.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 141 Deathplace Team 15.10.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 140 Deathplace Team 12.10.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 139 Deathplace Team 11.10.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 138 Deathplace Team 23.09.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 137 Deathplace Team 9.07.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 136 Deathplace Team 9.07.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 135 Deathplace Team 15.06.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 134 Deathplace Team 6.06.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 133 Deathplace Team 29.04.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 132 Deathplace Team 22.04.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 131 Deathplace Team 22.04.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 130 Deathplace Team 31.01.2015 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 129 Deathplace Team 31.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 128 Deathplace Team 31.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 127 Deathplace Team 31.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 126 Deathplace Team 31.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 125 Deathplace Team 31.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 124 Deathplace Team 5.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 123 Deathplace Team 3.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 122 Deathplace Team 23.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 121 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 120 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 119 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 118 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 117 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 116 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 115 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 114 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 113 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 112 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 111 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 110 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 109 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 108 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 107 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 106 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 105 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 104 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 103 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 102 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 101 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 100 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 99 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 98 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 97 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 96 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 95 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 94 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 93 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 92 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 91 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 90 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 89 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 88 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 87 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 86 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 85 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 84 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 83 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 82 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 81 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 80 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 79 Deathplace Team 2.12.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 78 Deathplace Team 15.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 77 Deathplace Team 15.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 76 Deathplace Team 15.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 75 Deathplace Team 15.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 74 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 73 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 72 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 71 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 70 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 69 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 68 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 67 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 66 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 65 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 64 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 63 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 62 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 61 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 60 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 59 Deathplace Team 14.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 58 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 57 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 56 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 55 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 54 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 53 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 52 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 51 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 50 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 49 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 48 Deathplace Team 9.11.2014 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 47 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 46 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 45 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 44 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 43 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 42 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 41 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 40 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 39 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 38 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 37 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 36 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 35 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 34 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 33 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 32 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 31 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 30 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 29 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 28 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 27 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 26 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 25 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 24 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 23 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 22 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 21 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 20 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 19 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 18 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 17 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 16 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 15 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 14 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 13 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 12 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 11 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 10 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 9 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 8 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 7 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 6 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 5 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 4 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 3 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 2 Deathplace Team 29.09.2013 Clover (Tetsuhiro Hirakawa) 1 Deathplace Team 29.09.2013