Cô Gái Người Máy Odette

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Sci-fi , Shoujo .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhCô gái người máy Odette là người máy do tiến sĩ Yoshizawa chế tạo ra. Vì muốn tìm hiểu sự khác biết giữa người máy và con người nên Odette xin tiến sĩ cho cô đi học. Hãy cùng cô gái người máy Odette khám phá ý nghĩa của việc làm người nhé!


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Cô Gái Người Máy Odette 35 OxO Pandas 25.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 34 OxO Pandas 22.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 33 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 32 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 31 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 30 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 29 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 28 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 27 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 26 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 25 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 24 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 23 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 22 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 21 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 20 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 19 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 18 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 17 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 16 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 15 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 14 OxO Pandas 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 13 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 12 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 11 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 10 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 9 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 8 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 7 *chilli55* 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 6 chilli 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 5 chilli 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 4 chilli 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 3 chilli 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 2 AMTP 17.04.2014 Cô Gái Người Máy Odette 1 AMTP 17.04.2014